Persbericht - Gent (Drongen) - verdachte van oplichtingen gevat en aangehouden

Maandagnamiddag 28 oktober 2019 werd de federale wegpolitie opgeroepen zich te begeven naar de parking van het tankstation langs de E40 in Drongen (richting Brussel). Een man hing er rond op de parking en vroeg meerdere mensen hem geld te willen lenen. De verdachte beweerde bestolen te zijn in Brussel en geen geld te hebben om zijn terugreis naar het Verenigd Koninkrijk te betalen.

Om te bewijzen dat hij te goeder trouw was, stelde hij de benadeelden voor om een foto van diens bankkaart te nemen om later via overschrijving het geld terug te betalen. Er was op dat ogenblik nog niemand ingegaan op zijn verzoek. De politie kon de man ter plaatse oppakken.

De verdachte, een 29-jarige man met de Ierse nationaliteit en ingeschreven in Groot-Brittannië, werd reeds gezocht voor feiten van oplichting in augustus 2017 op de snelwegparking langs de E40 in Wetteren waarbij dezelfde modus operandi alsook een valse naam werden gebruikt.

De man werd gisteren op vordering van het parket OVL voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. De onderzoeksrechter heeft hem aangehouden.

Er zijn reeds meerdere - quasi identieke - gevallen gekend van (poging tot) oplichting op snelwegparkings waarbij geregeld leden van een Ierse groepering in aanmerking komen als verdachte(n). Bij deze oplichtingen wordt soms ook gebruik gemaakt van kinderen of (zwangere) vrouwen om het verhaal een schijn van geloofwaardigheid te geven en de benadeelden onder druk te zetten om geld te overhandigen.

An Schoonjans, persmagistraat parket Oost-Vlaanderen