Persbericht - Gent - Overpoort - slagen aan agenten - verdachte onmiddellijk gedagvaard

Twee politieagenten die afgelopen nacht met dienst waren in de Overpoortstraat, merkten omstreeks 4u45 twee hevig discussiërende jongeren op. Ze kwamen tussenbeide om een einde te maken aan de ruzie en om de zaken niet te laten escaleren.

Eén van de jongeren was niet gediend met de tussenkomst van de politie en keerde zich tegen de agenten. Hij werd verbaal zeer agressief. De agenten vroegen hem om de Overpoortstraat te verlaten. Enkele minuten later keerde hij terug en ging weer naar de andere jongen toe. De politie vroeg hem nogmaals om de plaats te verlaten. Enkele minuten later stond hij er terug.

Ondertussen waren enkele politieagenten bijstand komen leveren. Ze namen de verdachte bij de arm om hem mee te nemen naar de zijkant van de straat. Op dat moment gaf de verdachte een kopstoot aan één van de politieagenten.

De verdachte kon uiteindelijk meegenomen worden in de politiecombi. Daar haalde hij plots uit met zijn voet en raakte hiermee een andere agent in het aangezicht.

De verdachte, een 20-jarige man uit Lokeren, werd gearresteerd.

Hij werd door het parket onmiddellijk gedagvaard in snelrecht. Hij zal zich op 14 oktober 2021 moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Gent wegens ‘opzettelijke slagen aan ministeriële ambtenaren en agenten die drager zijn van het openbaar gezag of van de openbare macht, in de uitvoering of ter gelegenheid van de uitoefening van hun bediening’ en ‘weerspannigheid’.

Het parket Oost-Vlaanderen hanteert een nultolerantie wat betreft geweld tegen mensen die een openbare dienst of een functie van algemeen belang vervullen.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen