Persbericht - Limburg - Succesvolle 17e Cleanhouse-actie leidt tot aantreffen van meer dan 1300 cannabisplanten

Parketten van de procureur des Konings Limburg
Persberichten

Vandaag voerden enkele Limburgse politiediensten voor de 17e maal succesvol een operatie Cleanhouse uit.

Deze operaties beogen het detecteren en opruimen van cannabisplantages in Limburg en worden uitgevoerd in nauw overleg van het Parket Limburg en desgevallend met de onderzoeksrechter.

Aan Cleanhouse-actie vandaag namen de lokale politiezones CARMA, BIHORI, KANTON BORGLOON, LOMMEL, KEMPENLAND, ST-TRUIDEN-GINGELOM-NIEUWERKERKEN  en  TONGEREN HERSTAPPE deel, hierbij ondersteund door de Interventiekorpsen van de Federale Politie, alsook door de Federale Gerechtelijke Politie van Limburg. 

Daarnaast hebben ook de Civiele Bescherming, Fluvius en de Watergroep geparticipeerd.

Er werden 12 locaties, verspreid over Limburg, bezocht, waarbij in totaal 4 in werking zijnde plantages werden aangetroffen naast 3 ontmantelde plantages. Er werden in totaal meer dan 1300 planten aangetroffen en 1500 gram cannabis als eindproduct. Er werd verder inpakmateriaal voor verkoop aangetroffen, materiaal voor de opbouw van plantages en ongeveer 8.000 euro. De plantages werden aangetroffen in Wellen, Houthalen en Genk. In Wellen werd tevens een professionele reeds geruimde plantage gevonden met materialen die wijzen op eerdere oogsten van ongeveer 750 planten.

In totaal werden 7 personen gearresteerd. Er zal later nog beslist worden of deze personen voorgeleid zullen worden bij de onderzoeksrechter en eventueel verder aangehouden zullen worden. De onderzoeken worden verdergezet en kunnen later nog tot bijkomende arrestaties leiden. 

Op een zevental plaatsen werd diefstal van elektriciteit vastgesteld, wat een ernstig brandgevaar met zich meebrengt en zeer gevaarlijk is voor de openbare veiligheid. 

Het Parket Limburg roept daarom verhuurders op om waakzaam te zijn bij het afsluiten van huurcontracten! Het is van groot belang om in het huurcontract te laten opnemen dat de verhuurder bij vermoeden van misbruik het recht heeft om toezicht te houden op de woning en de woning te betreden. Het opzetten van cannabisplantages in een huurwoning leidt tot grote risico’s, zowel wegens brandgevaar als wegens de vernielingen die toegebracht worden door de installatie van een plantage. De verhuurder die niet reageert wanneer hij vaststelt of weet dat in de huurwoning cannabis wordt geteeld, kan daarenboven mee worden vervolgd.

Het parket limburg plant in overleg met alle partners in de toekomst nog dergelijke acties.

 

Parketten van de procureur des Konings Limburg
Persberichten

Ander Persberichten