Persbericht - Overlijden in het cellencomplex aan het RAC

Parketten van de procureur des Konings Brussel
Persberichten

Naar aanleiding van diverse vragen van de media kan het parket van Brussel bevestigen dat zij het comité P heeft aangesteld voor verdere onderzoek in het kader van het overlijden van S.A. in het cellen complex vorige week. 

Naast andere onderzoeksdaden heeft het comité P de camerabeelden van het cellen complex geanalyseerd. 

Op basis van de eerste bevindingen en het voorlopig verslag van het autopsieonderzoek zou er geen sprake zijn van tussenkomst van derden. 

Een toxicologisch onderzoek werd eveneens bevolen. De definitieve resultaten zullen in de komende weken beschikbaar zijn.

Het parket besteedt bijzondere aandacht aan dit onderzoek om de juiste omstandigheden van deze feiten te achterhalen.

Willemien BAERT
Substituut-procureur des Konings – Woordvoerder

 

 

Parketten van de procureur des Konings Brussel
Persberichten

Ander Persberichten