Persbericht - Parket van de procureur des Konings van Brussel - Persconferentie terreuraanslag

Parketten van de procureur des Konings Brussel
Persberichten

Tekst persconferentie van de procureur des Konings van Brussel 

Vorige maandag vond in Brussel een aanslag plaats met dramatische gevolgen.

Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de slachtoffers en hun naasten.

Deze persconferentie is er om zo veel mogelijk duidelijkheid te verschaffen over de behandeling van het uitleveringsverzoek door de Tunesische autoriteiten van de dader van deze aanslag.

De betrokkene werd in 2005 in Tunesië veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan 26 jaar, maar ontsnapte daar in januari 2011 uit de gevangenis.

Op 1 juli 2022 werd hij door de Tunesische autoriteiten via Interpol geseind met het oog op uitlevering. De administratie van het parket Brussel ontving een kopie van deze seining per mail op 22 augustus 2022. Daarin wordt vermeld dat de uitlevering wordt gevraagd omwille van een ontsnapping uit de gevangenis.

Op 15 augustus 2022 verstuurden de Tunesische autoriteiten een uitleveringsverzoek met een reeks bijlagen aan België. Deze documenten werden op 8 september 2022 via de Overheidsdienst Justitie ontvangen door het parket Brussel.

Bij analyse van het dossier kan vastgesteld worden dat het op 12 september 2022 door de administratie van het parket werd voorbereid en dat daarbij op het dossier twee vragen genoteerd werden voor de behandelende magistraat. Geen van de betrokkenen collega’s herinnert zich echter wat er een jaar geleden vervolgens is gebeurd met dit specifieke dossier. Er is geen spoor van een verdere behandeling.

We kunnen enkel veronderstellen, maar dat blijft dus een hypothese en geen zekerheid, dat volgens de gebruikelijke manier van werken, deze vragen waarschijnlijk mondeling werden besproken door een administratieve medewerker en de behandelende magistraat. Mogelijk heeft de magistraat daarbij gevraagd om het dossier later opnieuw voor te leggen omwille van te veel dringende dossiers op dat moment.

Feit is dat het niet tot een verdere behandeling is gekomen.  Het dossier werd in een kast gelegd met lopende dossiers, waar het permanent beschikbaar moet zijn voor het geval de geseinde persoon wordt aangetroffen bij een politiecontrole. Wanneer dat bijvoorbeeld in het weekend zou gebeuren, moet het dossier gemakkelijk kunnen gelokaliseerd worden door de collega’s met weekenddienst op het parket.

Om te vermijden dat zaken uit het oog verloren worden, is twee keer per jaar een controle voorzien van alle lopende dossiers. Door het stijgende aantal dossiers op de betrokken afdeling kon deze controle niet doorgaan in het voorjaar van dit jaar. Het dossier zou dus waarschijnlijk pas opnieuw opgepikt zijn in de komende weken bij de volgende controle van de lopende zaken.

Aangezien we geen spoor hebben van het exacte parcours dat het dossier aflegde, zal het helaas nooit mogelijk zijn een volledig antwoord te geven op alle vragen.

Het voorgaande relaas is een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving.

Het is belangrijk te benadrukken dat met de aangehaalde factoren, zoals de grote algemene werkdruk die het periodieke nazicht verhinderde, geprobeerd wordt het verloop van de feiten te verklaren, niet om excuses te zoeken.

Het klopt dus dat de ernstige onderbemanning van het parket Brussel een rol heeft gespeeld, maar hoewel dat de gang van zaken mee verklaart, is dat geen rechtvaardiging. Een jaar later had het dossier moeten behandeld zijn. Dat dit door een ongelukkige samenloop van factoren niet is gebeurd, is dramatisch in de gegeven omstandigheden. Het laat diepe sporen na bij alle betrokken collega’s die dagelijks het beste van zichzelf geven bij de behandeling van deze dossiers. De samenleving heeft niet gekregen waar ze recht op heeft en dat kwetst ons verantwoordelijkheidsgevoel diep.

Al het mogelijke moet dan ook gedaan worden om een herhaling te vermijden.

Om zo kort mogelijke behandelingstermijnen te garanderen, zal een analyse gemaakt worden van de werkprocessen en van de noodzakelijke personele middelen om deze correct te laten verlopen.

Aangezien de werklast van dit team op twee jaar tijd gestegen is met 25% tot 1.650 dossiers in 2022, zal op korte termijn worden bekeken hoe, ondanks de huidige personeelssituatie van het parket Brussel, toch versterking kan worden geboden door interne verschuivingen.

We hebben in die context dan ook met grote dankbaarheid kennisgenomen van de beslissing van de regering gisterenavond dat specifieke budgetten zullen voorzien worden voor de invulling en uitbreiding van het personeelsbestand van het parket Brussel.

 

Tim De Wolf

Procureur des Konings Brussel

 

 

Parketten van de procureur des Konings Brussel
Persberichten

Ander Persberichten