Persbericht - Schaarbeek - levenloos lichaam pasgeborene gevonden - UPDATE

Feiten : levenloos lichaam pasgeborene gevonden
Datum en plaats : 21/05/2018, Josaphatpark, ter hoogte van Azalealaan
Verdachte : onbekend
Slachtoffer : niet geïdentificeerd

Uit de eerste vaststellingen van de wetsdokter na autopsie blijkt dat het vermoedelijk om het lichaam van een meisje gaat, geboren na 6 à 7 maanden zwangerschap (prematuur).

Bijkomend onderzoek van ondermeer de organen zal moeten uitwijzen of de vroeggeboren baby dood geboren is of overleden is na de geboorte. Dat is op dit moment niet duidelijk. Dit verder onderzoek kan enkele weken in beslag nemen.

De autopsie heeft evenwel uitgewezen dat het lichaampje maar enkele uren in het park gelegen heeft.

We hebben nog geen enkele piste voor wat de identiteit van de ouders betreft. 

Er zal voorlopig geen verdere informatie meer verstrekt worden.

Ine Van Wymersch - woordvoerder