Persbericht – Sint-Gillis - Simon Lembi

Het parket wenst toelichting te geven bij de opheldering van één van de oudste verdwijningszaken van minderjarigen uit ons land.

Het gaat om Simon LEMBI, een jongen die geboren werd in 1985 en in de loop van de maand november 1999 verdween in Sint-Gillis. Hij was toen 14 jaar.

In de maand november 2018 wordt de Cel Vermiste Personen van de federale politie gecontacteerd door iemand die zegt een verwant te zijn van Simon LEMBI en dat deze laatste onder een andere identiteit verblijft in het buitenland.

In onderling overleg hebben de Cel Vermiste Personen van de federale politie en de lokale politie Brussel ZUID verschillende onderzoeksdaden uitgevoerd om na te gaan of de verkregen informatie klopt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de inzet van een portrettekenaar, de vergelijking van geboorteplaats en datum etc.

In de mate dat uit die eerste onderzoeksdaden bleek dat de verkregen informatie klopte, is men uiteindelijk de betrokken persoon zelf gaan verhoren. Deze gaf toe in werkelijkheid Simon LEMBI te zijn.

Hij legt uit dat hij in 1999 zelfstandig en uit vrije wil verdwenen is omwille van familiale moeilijkheden.

Bijna 20 jaar later wenst de man niet dat zijn huidige identiteit wordt vrijgegeven, noch de plaats waar hij verblijft. Het gaat om het respecteren van zijn privéleven. We kunnen evenwel meegeven dat hij in goede gezondheid verkeert en dat zijn familie in België hiervan werd ingelicht.

Door deze zaak onder de aandacht te brengen wilt het parket aantonen dat een verdwijningszaak nooit afgesloten wordt, niet op niveau van het parket, noch bij de politie, totdat de vermiste personen effectief  teruggevonden zijn.

 

Ine Van Wymersch

Woordvoerder