Persbericht - Themazitting sluikstorten nav de Week van de Handhaving

Het parket Oost-Vlaanderen blijft zoals de voorbije jaren sterk inzetten op omgevingshandhaving. Uit diverse rapporten is gebleken dat aan meer dan 90% van de omgevingsmisdrijven een gevolg wordt verleend. Zo worden deze misdrijven systematisch opgevolgd tot de stopzetting ervan. Daarnaast treedt het parket ook sanctionerend op, hetzij door samenwerking met bestuurlijke beboetingsinstanties, hetzij door toepassing van minnelijke schikkingen of door dagvaarding van de overtreders voor de correctionele rechtbank.

Naar aanleiding van de Week van de Handhaving wordt op maandag 4 oktober 2021 een themazitting sluikstorten georganiseerd in de correctionele rechtbank te Gent. Het parket wil hiermee alle handhavers ondersteunen die dagelijks het beste van zichzelf geven in soms moeilijke omstandigheden. Ook wil het parket een duidelijk signaal uitsturen dat sluikstorten niet zonder gevolg blijft. Het wordt door de burgers beschouwd als een zeer asociaal en storend misdrijf dat het milieu vervuilt en bijdraagt tot de algemene verloedering van de leefomgeving. Bovendien jagen sluikstorters de maatschappij jaarlijks op torenhoge kosten.

Op de themazitting van 4 oktober zullen 13 zaken behandeld worden waarin verdachten van feiten van sluikstorten zich dienen te verantwoorden voor de rechtbank.

De zitting gaat door in zaal 3.1 van het gerechtsgebouw aan de Opgeëistenlaan in Gent en start om 9u.

 

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen