Persbericht - Veiligheid in de Noordwijk en gerechtelijke aanpak

Parketten van de procureur des Konings Brussel
Persberichten

De Procureur des Konings van Brussel, Tim De Wolf, en de Korpschef van de Politiezone Brussel Noord, Olivier Slosse, hebben de politieambtenaren ontmoet van het commissariaat dat gelegen is in de wijk van het Noordstation. Deze ontmoeting beoogde in het bijzonder een uitwisseling over de samenwerking tussen de politie en het Openbaar Ministerie in de Noordwijk, het personeel zijn vragen te stellen en te herinneren aan de prioriteit die door het Parket gegeven wordt aan overtredingen zoals geweld tegen de politie, drugshandel en feiten die met geweld gepleegd worden. Merk op dat het overlijden van politieambtenaar Thomas Monjoie nog maar van 10 november dateert, en dat de politiemensen sinds dat drama hebben moeten optreden in verschillende situaties waarbij blanke wapens gebruikt werden.

De Politiezone en het Parket van Brussel versterken hun samenwerking om de best mogelijke gerechtelijke oplossingen te vinden die aangepast zijn aan de specifieke context van de Noordwijk. Deze wijk kende een sterke stijging van de opgetekende criminaliteit en de feiten van geweld, tussen personen, maar ook tegen het personeel van de overheids- en politie-instellingen.

« Dit initiatief vormt een belangrijke stap in de verbetering van de zichtbaarheid van de actie van de overheid. Het is een essentiële basisvoorwaarde om het kostbare werk van tal van actoren en organisaties op het terrein mogelijk te maken en verder te ondersteunen, opdat dit werk in alle veiligheid kan verlopen. », zegt Olivier Slosse, Korpschef van de Politiezone Brussel Noord.

Gelet op het brede spectrum aan problemen die in de wijk aanwezig zijn – zoals de mensen die er rondzwerven en verscheidene verblijfsstatuten hebben, de mensen die lijden aan verslavingen en geestelijke gezondheidsproblemen, de kraakpanden, de grote beschikbaarheid van psychotrope middelen – …, is er een aanpak op maat nodig. De samenwerking tussen de Politiezone Brussel Noord en het Parket van Brussel beoogt het repressieve gedeelte van de noodzakelijke globale aanpak. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat een arrestatie door de politie voor een zeer kwetsbaar publiek soms een verbetering van hun situatie betekent en dus een doel op zich wordt. Zonder sociopreventieve aanpak voor dit publiek, dreigt de strafrechtelijke actie ondermijnd te worden. Op elk niveau van verantwoordelijkheid dient er dus verzekerd te worden dat de actoren op het terrein beschikken over de nodige middelen voor de uitvoering van hun opdrachten.

De gemeenten Sint-Joost-ten-Node en Schaarbeek en de Politiezone verstrengen eveneens de aanpak van bestuurlijke politie, om de impact van bepaalde activiteiten in de wijk, vooral ’s nachts, te verminderen. De maatregelen zijn in het bijzonder van toepassing op de commerciële activiteiten die een impact hebben op de openbare orde in de wijk. Voor wat de kraakpanden betreft, zal er parallel een opvolging ingevoerd worden, aangezien de kraakpanden een aanzienlijke invloed hebben op het veiligheidsgevoel van de bewoners.

Merk op dat het overlegplatform Nord, dat in september 2022 opgestart werd, het werk volop zal aanvatten in de komende maanden, wat ons een beter beeld zal geven van de wijk en ons in staat zal stellen om de activiteiten van de terreinactoren meer gericht af te stemmen.
 
Het geweld tegen de politie, de drugshandel en de feiten die met geweld gepleegd worden: een prioriteit voor het Parket van Brussel
 
Het Parket van Brussel bevestigt opnieuw de prioriteit die gegeven wordt aan het geweld tegen de politie, de drugshandel en de feiten die met geweld gepleegd worden. De middelen van het Parket zijn beperkt, maar worden gericht op de domeinen en de wijken waar ze het meest nodig zijn, in overleg met de politiediensten.

Om de aanpak van de fenomenen waarmee de Noordwijk geconfronteerd wordt verder te verfijnen, zullen referentiemagistraten een meer diepgaande aanpak garanderen.

« De politiediensten zullen altijd op ons kunnen rekenen om nog beter te verzekeren dat hun werk een reële impact heeft op het terrein. » zegt Tim De Wolf, Procureur des Konings van Brussel.

Deze maatregelen werden gecommuniceerd aan het personeel van de Politiezone, in het bijzonder tijdens het bezoek van deze vrijdagvoormiddag van de Procureur des Konings aan commissariaat 5 – Brabant van de Politiezone.

Parketten van de procureur des Konings Brussel
Persberichten

Ander Persberichten