Persbericht - Wetteren - Drie verdachten van mensensmokkel opgepakt op parking langs E40 in Wetteren

In de nacht van dinsdag 9 op woensdag 10 februari vond een grootscheepse politieactie plaats om de mensensmokkel op en rond de parking langs de E40 te Wetteren aan te pakken. Deze tussenkomst was het sluitstuk van een intensief onderzoek naar een bende mensensmokkelaars. Na tussenkomst van de Speciale Eenheden van de Federale Politie en een grondige controle door Lokale en Federale Politie op de parking van Wetteren, konden drie vermoedelijke bendeleden opgepakt worden. Tevens werden er vijf transmigranten opgepakt die zich in een vrachtwagen verborgen hadden.

Mensensmokkel langs de E40-E17

België is een doorgangsland voor transmigranten die naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen. Vrachtwagens worden hierbij vaak gebruikt als transportmiddel, al dan niet met medeweten van de bestuurder. Ook in Oost-Vlaanderen worden snelwegparkings gebruikt door mensensmokkelaars die hun klanten op vrachtwagens zetten. De politiediensten, zowel lokaal als federaal, organiseren regelmatig acties ter bestrijding van deze problematiek en er is ook de frequente inzet van de bewakingsploegen op de parkings.

Onderzoek naar de bende

Gezien er regelmatig transmigranten werden aangetroffen op en rond de parking te Wetteren, startte de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Oost-Vlaanderen, in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen, een onderzoek. Uit een eerste onderzoek bleek dat een bende voornamelijk transmigranten uit Oost-Afrika smokkelde. Gezien de ernst van deze problematiek vorderde het parket Oost-Vlaanderen de onderzoeksrechter te Dendermonde.

Het gerechtelijk onderzoek had als doel de organisatie bloot te leggen die grof geld verdient aan deze georganiseerde mensensmokkel. Ondanks de voorzorgen die de bende nam om niet ontdekt te worden kon, na intensief onderzoek, de organisatie in beeld worden gebracht.

De verdachten zijn hoofdzakelijk van Oost-Afrikaanse afkomst. Ze brachten de transmigranten met de trein naar Wetteren, om zich vervolgens naar de parking te begeven. In de nachtelijke uren openden ze vrachtwagens met bestemming Verenigd Koninkrijk en lieten de transmigranten zich tussen de lading verbergen in bij momenten barre weeromstandigheden (- 6°C).

Oppakken van de bende

In de nacht van 9 op 10 februari 2021 werd er een grootscheepse actie op touw gezet om de verdachten te kunnen oppakken tijdens de uitvoering van hun smokkelactiviteiten.

Bij deze actie was het de bedoeling zowel de bendeleden alsook de transmigranten op te pakken, wat een bundeling der krachten noodzaakte van de politiediensten. Eerst werden drie vermoedelijke bendeleden met steun van de Speciale Eenheden van de Federale Politie gearresteerd. Vervolgens voerden de Lokale en Federale Politie, bijgestaan door speurhonden, een grondige controle uit op de parking en omgeving te Wetteren. Hierbij werden vijf transmigranten (vier mannen en één vrouw), die in de ladingruimte van een  vrachtwagen verborgen zaten, opgepakt.

Bij deze actie werkte de FGP Oost-Vlaanderen intensief samen met de Lokale Politie Wetteren-Wichelen-Laarne, die vaak geconfronteerd werd met overlast veroorzaakt door de transmigranten. De Dienst Vreemdelingenzaken was mee op het terrein om snel een beslissing te kunnen nemen over de maatregelen ten aanzien van de transmigranten. De actie op de parking werd uitgevoerd door verschillende diensten van de Federale Politie: de Coördinatie- en steundirectie Oost-Vlaanderen, het Interventiekorps Oost-Vlaanderen, de Wegpolitie Oost-Vlaanderen, en de nationale directie Openbare Veiligheid.

Tevens vond er een huiszoeking plaats te Waregem, waar één van de drie vermoedelijke bendeleden verbleef. Bij deze huiszoeking werd nog een andere persoon aangetroffen die op te sporen was door het gerecht. De politiezone MIRA verleende hierbij bijstand.

De drie verdachten werden op woensdag 10 februari voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Dendermonde, die besliste om hen alle drie onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. De vijf transmigranten kregen het bevel het grondgebied te verlaten.

Communicatiecel parket Oost-Vlaanderen