Interview Carol Vercarre, procureur des Konings parket Halle-Vilvoorde: “Ik ben iemand die graag verandering mee in gang zet en daar aan meewerkt”

Nieuws

Februari 2023. Ine Van Wymersch, tot dan toe procureur des Konings voor het arrondissement Halle-Vilvoorde, werd de allereerste nationale drugscommissaris van het land. Negen maanden later, op 6 november, volgde Carol Vercarre haar officieel op als procureur des Konings.

 

Wat motiveerde jou om je kandidaat te stellen voor deze functie?

“Sinds de start in 2014 heeft het parket Halle-Vilvoorde zich ontwikkeld tot een efficiënt, dynamisch en collegiaal team dat streeft naar een zo veilig en rechtvaardig mogelijke samenleving voor de inwoners, bezoekers en bedrijven van de regio. Ik vond het een voorrecht dit alles vanop de eerste rij te mogen meemaken, eerst als substituut, daarna als eerste substituut, teamverantwoordelijke en lid van het directiecomité en sinds april 2023 als waarnemend procureur des Konings.”

“Als procureur krijg ik nu de kans om samen met een sterk team verder te werken aan de vele uitdagingen die dit boeiend en gevarieerd arrondissement biedt. Daarnaast zal ik me inzetten voor de vele digitaliseringsprojecten die de werking van Justitie zullen moderniseren en toegankelijker zullen maken voor de burger. De vele projecten en plannen die op stapel staan geven me alvast veel energie. Ik start dan ook met erg veel goesting aan mijn ‘beleidsperiode’.”

Carol Vercarre

(c) RingTV

 

 

Een parketmagistraat kijkt met een open blik naar zijn dossiers zodat alle onderzoekspistes worden uitgespit en uiteindelijk de waarheid naar boven komt.

 

Je legde al een hele weg af bij het parket Halle-Vilvoorde. Had je al eerder de ambitie om de leiding van het parket op te nemen?

"Als teamverantwoordelijke, eerste substituut en lid van het directiecomité was ik de afgelopen jaren al veel bezig met beleidstaken en het beheer van het parket. De materies die in mijn team behandeld werden zoals bijzondere wetgeving, ecofin, de luchthavendossiers en tucht vergden ook goede contacten met een groot aantal partners bij politie- en inspectiediensten, en de lokale, Vlaamse en federale besturen. Op die manier bouw je een groot netwerk uit en neem je steeds meer verantwoordelijkheden op, die het puur dossiermatige werk overstijgen. De stap om zelf procureur des Konings te worden, wordt zo minder groot en voelde juist aan.”

Justitie staat voor grote veranderingen, met de toekomstige digitalisering en beheersautonomie. Ben je iemand die houdt van verandering?

“Absoluut. Ik zet graag verandering mee in gang en werk er, eens van start, vol enthousiasme aan mee. Dat is ook de reden waarom ik magistraat ben geworden. In mijn vorige loopbaan als jurist bij de Vlaamse overheid, vond ik dat Justitie te weinig aandacht had voor onderwerpen als milieu, stedenbouw en woonkwaliteit waar de Vlaamse inspectiediensten bevoegd voor waren. Dan kan je kiezen tussen dat jammer vinden, of gewoon zelf de overstap naar Justitie maken, en daar proberen iets aan te doen. Ik koos voor het tweede. Toen bleek dat ik daardoor moest omschakelen van een volledig digitale naar een volledig papieren werkomgeving, was het letterlijk even slikken. Ik ben dus zeer blij dat ook bij Justitie het papieren tijdperk stilaan ten einde komt, en zal die verandering met veel plezier mee begeleiden binnen het parket Halle-Vilvoorde.”

 

“Je moet je willen inzetten voor een veiligere en rechtvaardigere samenleving zonder dat je de voeling ermee verliest.”

 

Wat zijn volgens jou de kwaliteiten die nodig zijn voor de functie van parketmagistraat?

“Voor mij moet die in de eerste plaats maatschappelijk geëngageerd zijn. Je moet je willen inzetten voor een veiligere en rechtvaardigere samenleving zonder dat je de voeling ermee verliest. Een parketmagistraat kijkt met een open blik naar zijn dossiers zodat alle onderzoekspistes worden uitgespit en uiteindelijk de waarheid naar boven komt. Je moet ook genoeg empathie hebben om je te kunnen inleven in de situatie van personen, die mogelijk een heel andere levensloop hebben gekend dan de jouwe. En besluitvaardigheid is natuurlijk ook een heel belangrijke: het recht is zelden zwart-wit, maar de burger heeft recht op magistraten die binnen een redelijke termijn hun dossiers afhandelen, en durven beslissen op basis van de informatie waarover ze op dat ogenblik beschikken."

Je was voorheen ook persmagistraat. Wat neem je mee uit deze ervaring?

“Als persmagistraat heb ik vele jaren ervaren hoe de burgers en media in Halle-Vilvoorde en daarbuiten, onze verwezenlijkingen volgden en toejuichten, of soms ook beleidskeuzes die we maakten, in vraag stelden. Communicatie is dan ook een belangrijk thema in mijn beleidsplan. Ik wil dat de burgers weten wat het parket voor hen betekent door hen, onder andere via sociale media, te laten weten waar we mee bezig zijn.”

 

Ik wil dat de burgers weten wat het parket voor hen betekent door hen, onder andere via sociale media, te laten weten waar we mee bezig zijn.

 

Laatste vraag: welke accenten wil je leggen in je beleid?

“Ik wil verder werk maken van het uitvoeren van het Veiligheidsplan voor Brussels Airport. Voorts wil ik inzetten op drugs, intrafamiliaal geweld en zeden, verkeer, leefmilieu en financiële criminaliteit. Op beleidsmatig vlak wil ik focussen op recherchemanagement om de beperkte capaciteit bij politie en parket efficiënt in te zetten, en op meer ’PLUK’, het onderscheppen van het crimineel vermogen.”

 

Carol Vercarre 1

(c) Openbaar Ministerie

 

De fundamenten van een gepaste straf

“De gepaste straf hangt af van het individu, de feiten, maar ook van de antecedenten, de sociale toestand, de omkadering en de manier waarop de persoon bereid is aan zichzelf te werken. Gevangenisstraffen zijn voor mij vooral beveiligingsmaatregelen voor gevaarlijke individuen die we uit de maatschappij moeten halen. Soms is dat noodzakelijk, maar belangrijker voor mij is te focussen op herstel en reïntegratie. Dit is niet eenvoudig want de sociale context en achtergrond van plegers van misdrijven is vaak zeer complex en moeilijk op te lossen.”

“Voor misdrijven gepleegd door rechtspersonen, corruptie, frauduleuze faillissementen, leefmilieucriminaliteit… zijn vooral zware geldboetes efficiënt, en inzetten op het afnemen van het illegaal verworven vermogen. Deze daders worden meestal zuiver gedreven door geldgewin, en zelden door bijvoorbeeld een sociale problematiek of een verslaving. Om écht effect te hebben op deze doelgroep, moeten we er dus voor zorgen dat de misdrijven hen meer kosten dan dat het opbrengt.”

 

Nieuws

Ander Nieuws