Persbericht - Antwerpen - Nederlandse bende verwezen naar correctionele rechtbank in dossier rond helpdeskfraude

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

De raadkamer in Antwerpen heeft zes Nederlanders tussen 19 en 25 jaar verwezen naar de correctionele rechtbank in een dossier rond helpdeskfraude. De Nederlandse bende zou verspreid in heel Vlaanderen slachtoffers hebben gemaakt. De feiten worden gekwalificeerd als oplichting met verzwarende omstandigheden, informaticabedrog, criminele organisatie, poging oplichting en poging informaticabedrog. 

Zes Nederlandse beklaagden werden donderdag door de raadkamer verwezen naar de correctionele rechtbank omdat ze ervan verdacht worden meerdere hoogbejaarde slachtoffers in Vlaanderen te hebben opgelicht door middel van helpdeskfraude. Twee van de verdachten werden in december 2022 gearresteerd nadat de politie hun voertuig controleerde en er 2 kaartlezers, cash geld en meerdere gsm’s werden aangetroffen. Op een van de aangetroffen gsm's werden verschillende adressen van toekomstige slachtoffers teruggevonden. Uit controle van deze adressen bleek dat het steeds om hoogbejaarde bewoners ging. De oplichters contacteerden hun slachtoffers telefonisch met de melding dat er fraude gepleegd was met hun rekeningnummer en dat er dringend actie nodig was. De persoon aan de lijn zou een zogezegde medewerker van de bank langs sturen om te helpen en hun bankkaart te vernietigen en op te halen. De chip van de kaart bleef echter in tact, waardoor de oplichters met de kaart betalingen konden verrichten.

Het parket van Antwerpen waarschuwt opnieuw voor helpdeskfraude. De oplichters werken bij deze fysieke helpdeskfraude in twee fasen. In een eerste fase bellen ze hun slachtoffers op om te waarschuwen dat er vreemde transacties zijn verricht via hun rekening. Later komen ze aan huis om hun slachtoffers zogezegd te helpen en de bankkaart te vernietigen. De chip van de bankkaart blijft echter in tact, waardoor ze later nog geldopnames kunnen uitvoeren en betalingen kunnen doen. 

Minstens 121 gevallen van helpdeskfraude in 2023

Binnen de provincie Antwerpen zijn er in 2023 maar liefst 121 processen-verbaal opgesteld voor gevallen van helpdeskfraude waarbij het slachtoffer effectief geld kwijt was. In 25 van de 121 gevallen ging het om fysieke helpdeskfraude, waarbij er na het telefoontje met het slachtoffer één van de oplichters aan huis kwam.

Tips om helpdeskfraude te voorkomen

Onthoud dat bankmedewerkers nooit aan huis komen! Bank- of overheidsinstellingen zullen ook nooit vragen om geheime codes te delen of van op een afstand toegang tot je computer te verlenen. 

Toch slachtoffer geworden van helpdeskfraude? Bel card-stop 078 170 170, neem zo snel mogelijk contact op met de bank en doe aangifte bij de politie.

Deel deze boodschap met je (groot)ouders en waarschuw ook anderen zo veel mogelijk voor helpdeskfraude! 

Contact: communicatiecel parket Antwerpen 

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

Ander Persberichten