Persbericht Halle-Vilvoorde: Belgische ondernemer verdacht van grootschalige witwaspraktijken

Maandag 11 december 2023 werden in het kader van een onderzoek naar witwaspraktijken vier huiszoekingen uitgevoerd in Oost-Vlaanderen en werden 4 personen, 1 man en 3 vrouwen, van hun vrijheid beroofd.

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten

Maandag 11 december 2023 werden in het kader van een onderzoek naar witwaspraktijken vier huiszoekingen uitgevoerd in Oost-Vlaanderen en werden 4 personen, 1 man en 3 vrouwen, van hun vrijheid beroofd.

In juli 2022 startte het parket Halle-Vilvoorde een onderzoek op naar aanleiding van een douanecontrole op de luchthaven van Zaventem. Bij die controle werd een reiziger, die naar ons land reisde, in het bezit gevonden van 72 550,00 euro in contanten. De persoon in kwestie, een 61-jarige man, bleek een zaakvoerder te zijn van verschillende Belgische bedrijven. Het cash geld werd in beslag genomen op verdenking van witwassen.

De Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde voerde het verdere onderzoek in dit dossier. Dit wees uit dat de verdachte op grote schaal gelden onttrok aan zijn Belgische vennootschappen op basis van valse facturatie. Daarna werd het geld overgemaakt aan buitenlandse bedrijven vanwaar het uiteindelijk terechtkwam op persoonlijke rekeningen van de verdachte. Het geld werd nadien aangewend voor de aankoop van juwelen, voertuigen, vastgoed, vliegtuigreizen en andere luxegoederen. 

Op deze manier werd in totaal voor minstens 5,2 miljoen euro onttrokken aan de Belgische vennootschappen van de verdachte in de periode van 1 januari 2014 tot heden. 

Tijdens de huiszoekingen werden verschillende juwelen en luxehorloges in beslag genomen, tientallen  bankrekeningen  werden bevroren en er werden tevens 2 personenwagens in beslag genomen. 

De gearresteerde personen, waaronder de bedrijfsleider en zijn echtgenote, zullen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter die zal beslissen over hun verdere aanhouding.

***

De aanpak van dit fenomeen en de oorspronkelijke controle op de luchthaven van Zaventem is één van de absolute prioriteiten van het nieuwe veiligheidsplan voor Brussels Airport.

Het veiligheidsplan Brussels Airport Zaventem is een gezamenlijk initiatief van de procureur des Konings van Halle-Vilvoorde, de Arbeidsauditeur van Halle-Vilvoorde, de Provinciegouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, de Bestuurlijke Directeur-coördinator van de Federale Politie van Halle-Vilvoorde, de Gerechtelijke Directeur van de Federale Politie van Halle-Vilvoorde, het Diensthoofd van de federale luchtvaartpolitie Brussel-Nationaal en de Regionaal Centrumdirecteur Douane en Accijnzen Leuven.  

Het plan vloeide voort uit een aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de aanslagen in Brussel van 22 maart 2016.  Het bepaalt voor de periode 2022-2025 de prioritaire veiligheidsfenomenen waarop douane, justitie, politie en provincie zullen inzetten in een geïntegreerde aanpak met de verschillende veiligheidspartners die aanwezig zijn op en rond de luchthaven.
 

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten

Ander Persberichten