Persbericht Halle-Vilvoorde: Carol Vercarre legt eed af als procureur des Konings parket Halle-Vilvoorde

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten

Carol Vercarre is vanaf heden officieel de procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde. Op maandag 6 november legde de 43-jarige Vercarre de eed af voor het Hof van Beroep in Brussel. Vercarre leidt het parket al sinds het voorjaar als waarnemend procureur toen de vorige procureur, Ine Van Wymersch, werd benoemd tot nationaal drugscommissaris.

Carol Vercarre studeerde rechten aan de VUB en specialiseerde zich daarna in milieurecht aan de FUSL en UCL, waarna ze haar professionele carrière in 2003 startte als jurist bij de Vlaamse overheid. In 2013 werd ze substituut-procureur des Konings bij het parket Brussel. Een jaar later, in 2014, maakte ze de overstap naar het nieuw opgerichte parket Halle-Vilvoorde. Daar nam ze naast haar functie als substituut-procureur, later eerste substituut-procureur, ook de rol van persmagistraat op zich.

Halle-Vilvoorde is een heel boeiend en veelzijdig arrondissement. Landelijk en tegelijk komt de grootstedelijke criminaliteit heel dichtbij omdat het grenst aan Brussel. Daarnaast ligt ook de nationale luchthaven op ons grondgebied, met specifieke misdrijffenomenen zoals allerhande smokkel, gaande van drugs over namaakgoederen tot bedreigde diersoorten. (Carol Vercarre, procureur des Konings parket Halle-Vilvoorde)

Als magistraat specialiseerde Vercarre zich in financiële misdrijven en corruptie, en in misdrijven die voortvloeien uit bijzondere strafwetten zoals milieu, stedenbouw, economisch recht en volksgezondheid, en de combinatie daarvan met bestuurlijke handhaving.

“De burger heeft recht op een veilige, rechtvaardige, gezonde samenleving en omgeving. Daar ga ik als procureur samen met mijn team de komende jaren vol op inzetten. De rol van het Openbaar Ministerie gaat verder dan het louter onderzoeken, vervolgen en bestraffen van misdrijven. Aandacht voor de slachtoffers, voor preventie en herstel, en meer inzetten op het afnemen van illegaal vermogen, zullen ook speerpunten van mijn beleid vormen. Dit in nauwe samenwerking met onze partners: de andere gerechtelijke overheden, de politie- en inspectiediensten, de verschillende besturen en de hulpverleningssector.” (Carol Vercarre, procureur des Konings parket Halle-Vilvoorde)

Nationaal drugscommissaris en voormalig procureur des Konings Ine Van Wymersch over de benoeming van Carol Vercarre als procureur des Konings van het parket Halle-Vilvoorde:

Ik heb Carol Vercarre steeds ervaren als een integere en zorgzame collega. Ze is altijd begaan geweest met het welzijn van haar team en heeft een duidelijke visie op de rol van het parket in de samenleving. Ik ben er dan ook van overtuigd dat zij de aandacht voor slachtoffers en hersteltrajecten zal verder zetten. Zij is een uitstekende juriste en heeft altijd een onafhankelijke kijk op dossiers, de werking van het parket en evoluties in de samenleving. Ze zal dus met een kritische blik en zin voor analyse verbeterpunten blootleggen. Het is voor mij een voorrecht geweest om met Carol Vercarre aan mijn zijde de leiding van het parket van Halle-Vilvoorde te hebben mogen verzekeren. Ik heb het volste vertrouwen in de fakkeloverdracht en ben er zeker van dat we nog verder zullen samenwerken.”

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten

Ander Persberichten