Persbericht - Herentals - Internering voor moordenaar van Juf Mieke

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

De raadkamer in Turnhout heeft op vordering van het parket vandaag de internering bevolen van een 39-jarige man voor de moord op een vrouw in Noorderwijk (Herentals).

De 59-jarige Maria 'Mieke' Verlinden werd op 10 november 2020 om het leven gebracht door een man aan wie ze jaren geleden les had gegeven in de lagere school. De man had haar na al die jaren opgezocht en stond die dag aan haar huis in Herentals. Daar bracht de man het slachtoffer om het leven met een mes. Hij sloeg daarna op de vlucht.

De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen en de lokale recherche van PZ Neteland hebben nauw samengewerkt in dit gerechtelijk onderzoek. Op de plaats van de feiten had het labo tijdens het uitvoerig sporenonderzoek onder meer een DNA-spoor van de dader aangetroffen.

Op verschillende momenten werd er door de onderzoeksrechter en de speurders de hulp van het publiek ingeroepen. Uiteindelijk kwam de doorbraak in het moordonderzoek er door het DNA-onderzoek, waarbij de dader ook een uitnodiging had gekregen om een DNA-staal af te geven.

Nog voor dat kon gebeuren werd hij op 13 maart 2022 opgepakt. Hij legde daarna bij de speurders gedetailleerde verklaringen af over zijn betrokkenheid bij de feiten.

Tijdens het verdere gerechtelijke onderzoek had de onderzoeksrechter een college van psychiaters aangesteld om de dertiger te onderzoeken. De drie deskundigen concludeerden dat de man op het ogenblik van de feiten en op het ogenblik van het deskundigenonderzoek aan een geestesstoornis leed. En dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen de geestesstoornis en de feiten.

De burgerlijke partijen werden ingelicht over het besluit van het college. Op de zitting van de raadkamer van 18 augustus 2023 werd er door de burgerlijke partijen nog extra onderzoek gevraagd op inhoudelijke punten van het psychiatrisch verslag.

Op basis van dat verslag heeft het parket beslist om een vordering te nemen tot internering voor feiten van moord. Dat betekent dat het dossier op niveau van de raadkamer op strafgebied wordt afgesloten. De dader zal opgenomen worden in een psychiatrische instelling. Beroep is mogelijk. Als de beslissing definitief is, zal de Kamer voor de Bescherming van de Maatschappij (KBM) bepalen hoe de internering verder zal verlopen.

Contact: communicatiecel parket Antwerpen 

Parketten van de procureur des Konings Antwerpen
Persberichten

Ander Persberichten