Persbericht - Naar aanleiding van diverse vragen van de pers kunnen wij het volgende meedelen over de twee schietpartijen hebben plaats gevonden de voorbije nacht.

Parketten van de procureur des Konings Brussel
Persberichten
  1. Woensdag 14/02/2024 rond 1.30u op de Zuidlaan

De politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene werd opgeroepen voor schoten naar een nachtwinkel in de Zuidlaan.

Volgens de eerste vaststellingen reed een wagen met meerdere personen aan boord langs de nachtwinkel en werd er vanuit de auto geschoten. Er zijn geen gewonden gevallen.

Ter plaatse werden meerdere kogelhulzen aangetroffen.

Één persoon die aanwezig was in de winkel werd gearresteerd door de politie en werd verhoord.

Zijn betrokkenheid bij de feiten wordt momenteel nog onderzocht.

  1. Woensdag 14/02/2024 rond 5u50 te op het Jacques Franckplein te Sint-Gillis.

Iets voor 6u deze ochtend werd de politie van de politiezone Zuid opgeroepen voor een schietpartij op het Jacques Franckplein te Sint-Gillis.

Hierbij werd een man neergeschoten die is overleden.

Het parket werd gecontacteerd en heeft onmiddellijk een onderzoeksrechter, wetsdokter, ballistisch deskundige gevorderd. Zij zijn deze ochtend ter plaatse afgestapt, samen met het labo van de federale gerechtelijke politie.

Gezien de feiten nog zeer recent zijn, zijn de onderzoeken naar deze twee schietpartijen volop aan de gang en is het momenteel niet mogelijk om meer informatie mee te geven. Momenteel liggen alle pistes nog open en wordt onderzocht of en hoe de schietpartijen mogelijks aan elkaar gelinkt kunnen zijn.

Het staat vast dat dit om zware feiten gaat die door het parket van Brussel heel ernstig worden genomen.

Er is regelmatig overleg en informatie-uitwisseling tussen de betrokken lokale en federale politiediensten en het parket om de aanpak door de verschillende partners zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.

Naar aanleiding van de escalatie van het geweld deze week, wordt eerstdaags nogmaals samengezeten met het oog op het verzekeren van een coherente aanpak van deze problematiek.

Het parket engageert zich, samen met de verschillende politiediensten, om deze problematiek prioritair te blijven behandelen.

Parketten van de procureur des Konings Brussel
Persberichten

Ander Persberichten