Persbericht – Oudenaarde – Parket gaf infomoment over afgerond opsporingsonderzoek crèche ‘t (B)engeltje

Parketten van de procureur des Konings Oost-Vlaanderen
Persberichten

Het opsporingsonderzoek naar vermeende kindermishandeling in de crèche ‘t (B)engeltje in Oudenaarde is afgerond. Het parket besloot de zaak te seponeren aangezien niet kon aangetoond worden dat de verdachten misdrijven hebben gepleegd. Hierop gaf het parket een infomoment op maandag 12 februari aan de betrokken ouders om de beslissing toe te lichten, dit in aanwezigheid van dienst Slachtofferonthaal, PZ Vlaamse Ardennen en de titularis van het onderzoek.

Eerste sepot in 2022

Op 20 september 2021 boden een aantal ex-werknemers van de crèche ‘t (B)engeltje in Oudenaarde zich aan bij de politie. Zij deden aangifte van kindermishandeling.

De aangifte had betrekking op het onder dwang toedienen van eten en drinken en het minutenlang opsluiten van kinderen in een bergruimte.

De aangifte werd onmiddellijk overgemaakt aan het parket OVL en het parket startte vervolgens een opsporingsonderzoek. Het dossier werd ook aangemeld bij het agentschap ‘Opgroeien’.

Een aantal ouders van kinderen die in de crèche werden opgevangen, werden verhoord.

De verdachten, de uitbaatster van de crèche, haar moeder en haar zus, werden verhoord en ontkenden de aantijgingen.

De feiten werden uitgebreid onderzocht, maar uit het onderzoek kwamen onvoldoende bewijzen naar voren waarop het dossier geseponeerd werd op 12 januari 2022.

Dossier heropend na sluiting crèche

Het dossier werd heropend na sluiting van de crèche door Kind en Gezin. Die beslissing kwam er omdat bleek dat de crèche wel gekend was. In 2011 zouden er al klachten geweest zijn. Tussen 2013 en 2021 waren er echter geen klachten meer.

Sinds de vorige klacht in 2021 hingen er camera’s in ‘t (B)engeltje. De politie heeft de beelden steekproefgewijs bekeken maar geen belastende elementen aangetroffen. De verdachten werden herverhoord maar blijven enige wantoestanden ontkennen.

Hierop besloot het parket om de zaak te seponeren aangezien niet kon aangetoond worden dat de verdachten misdrijven hebben gepleegd.

Parketten van de procureur des Konings Oost-Vlaanderen
Persberichten

Ander Persberichten