Persbericht Halle-Vilvoorde: Internationaal netwerk actief in het smokkelen van glasaaltjes opgerold

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten

Op woensdag 10 mei 2023 werd met de steun van Europol  in Frankrijk, Spanje en Polen een grootscheepse gezamenlijke operatie uitgevoerd tegen een criminele organisatie die actief was in de smokkel van glasaaltjes.

De glasaal is een kleine paling van ongeveer 10 centimeter, die in bepaalde Aziatische landen zeer in trek is en waarvoor makkelijk meer dan 5.000 euro per kg wordt neergeteld. Het is een ernstig bedreigde diersoort en valt daarom onder de noemer van beschermde diersoort.

Het onderzoek startte in Frankrijk en bracht banden aan het licht met Aziatische tussenpersonen die in de regio Parijs gevestigd waren en die de smokkeluitvoer via Europese luchthavens organiseerden. Deze laatsten gebruikten ook de luchthaven in Zaventem en kwamen hierdoor in het vizier van de Belgische douane- en politiediensten.

Aanleiding hiervan was de ontdekking op 24 februari 2023 van 140 kg glasaaltjes, ter waarde van 400.000 EUR, op de luchthaven van Zaventem door de douane waarbij zes personen werden gearresteerd. Het onderzoek werd verder gezet door de Federale Gerechtelijke Politie van Halle-Vilvoorde. Op 18 april 2023 volgden er nog twee huiszoekingen in Antwerpen waarbij 3 personen werden gearresteerd en nogmaals 150 kg glasaaltjes in beslag werden genomen.

In Frankrijk werden vier sleutelfiguren gearresteerd en werd een clandestiene vistank ontdekt met gesmokkelde glasalen evenals apparatuur voor de opslag van deze bedreigde dieren.

In Polen werden controles uitgevoerd bij een bedrijf dat vermoedelijk glasalen ontvangt om ze opnieuw uit te zetten. Deze Poolse onderneming wordt ervan verdacht een dekmantel te zijn voor de smokkeluitvoer naar Azië.

In Spanje werden eveneens een twintigtal personen gearresteerd.

Er werd tijdens het Belgisch onderzoek intensief samengewerkt met de Franse gerechtelijke autoriteiten en Europol, maar ook met de Belgische diensten zoals het CITES van de FOD Volksgezondheid, het INBO (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek), het ANB (Agentschap voor Natuur & Bos) en de Civiele Bescherming.

De 140 kg glasaaltjes die in februari in beslag werden genomen, werden door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en het Agentschap voor Natuur & Bos uitgezet in de Vlaamse wateren.

De 150 kg glasaaltjes die in april in beslaggenomen werden, dienden spijtig genoeg te worden geëuthanaseerd omdat na onderzoek bleek dat ze besmet waren met een virus.

 

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten

Ander Persberichten