Persbericht Halle-Vilvoorde: Parket Halle-Vilvoorde treedt strenger op tegen gsm-gebruik achter het stuur

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten

Politie controleert op 10 en 11 oktober op afleiding in het verkeer

Volgende week organiseert de politie opnieuw een nationale actie tegen afleiding achter het stuur. Gedurende 48 uur zullen politiediensten in het hele land bestuurders controleren op onder meer gsm-gebruik tijdens het rijden. Wie in de regio Halle-Vilvoorde wordt tegengehouden voor gsm-gebruik achter het stuur, loopt vanaf nu het risico zijn rijbewijs onmiddellijk kwijt te zijn voor 15 dagen.

Afleiding door gsm-gebruik of andere mobiele toestellen achter het stuur kan zeer letterlijk fataal aflopen voor u, uw passagier of een andere weggebruiker in het verkeer. Volgens Vias institute is naar schatting 8% van de dodelijke ongevallen gelinkt aan het gebruik van een mobiele telefoon achter het stuur. Vertaald naar slachtoffers gaat het ongeveer om vijftig doden en zo’n 4.500 gewonden per jaar. Nog volgens Vias geeft 28% van de autobestuurders in België toe al eens een sms gestuurd of gelezen te hebben tijdens het rijden, 22% geeft toe gereden en gebeld te hebben met het toestel in de hand.

Bestuurders staan nog onvoldoende stil bij het gevaar van gsm-gebruik achter het stuur. Vijftig verkeersdoden per jaar door onrechtmatig gsm-gebruik achter het stuur is té veel. Dat cijfer moet naar beneden. Het parket Halle-Vilvoorde steunt de controle- en sensibiliseringsactie van de politie dan ook volledig. In onze regio, kunnen bestuurders voortaan hun rijbewijs meteen voor 15 dagen verliezen. Deze maatregel is naast duidelijk informeren hard nodig, als we deze ‘verkeerskiller’ willen klein krijgen. Carol Vercarre, waarnemend procureur des Konings, parket Halle-Vilvoorde

INTREKKING RIJBEWIJS VOOR 15 DAGEN

Het parket Halle-Vilvoorde organiseerde eerder al samen met de lokale politie acties om bestuurders te overtuigen om in ‘automodus’ te gaan, en zo afleiding in het verkeer tot een minimum te beperken, en dit via de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 8 dagen. Omdat het aantal inbreuken te hoog blijft, heeft het parket Halle-Vilvoorde besloten om, in navolging van het parket Oost-Vlaanderen, voortaan over te gaan tot een onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen. En dit gedurende het hele jaar, dus niet alleen meer bij specifieke controleacties.

Concreet riskeren chauffeurs die worden betrapt op het gebruik van hun gsm achter het stuur en zich hierdoor schuldig maken aan verkeersonveilig gedrag, een onmiddellijke intrekking van hun rijbewijs voor een periode van 15 dagen.

Veiligheid op de weg is en moet een prioriteit zijn voor ons allemaal. Het parket Halle-Vilvoorde wil daar samen met de politie als haar partner op inzetten. Deze strengere maatregel is alvast een zichtbare en voelbare stap voor de overtreder, die hopelijk zal leiden tot een gedragswijziging bij de weggebruiker. Carol Vercarre, waarnemend procureur des Konings, parket Halle-Vilvoorde

De bestuurders van wie de rijbewijzen worden ingetrokken zullen zich nadien moeten verantwoorden voor de politierechtbanken van Halle en Vilvoorde. Zij riskeren een geldboete van EUR 240 tot EUR 4.000 en een intrekking van het rijbewijs van 8 dagen tot 5 jaar.

 

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten

Ander Persberichten