Persbericht Halle-Vilvoorde: Parket Halle-Vilvoorde houdt op 5 oktober themazitting over dierenwelzijn

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten

Dieren verdienen een stem

In het kader van Werelddierendag op 4 oktober houdt het parket Halle-Vilvoorde op 5 oktober een themazitting over dierenwelzijn. Op de zitting zullen 22 beklaagden zich moeten verantwoorden voor diverse vormen van dierenmishandeling en/of -verwaarlozing van onder meer honden, slangen, gekko’s, eenden en kippen. Ook een zaak van sluikslachting komt aan bod.

Jaarlijks stellen de politie en de inspecteurs van de dienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid tientallen processen-verbaal op voor dierenmishandeling of -verwaarlozing. Dit was niet anders in 2023. Politie en de dienst Dierenwelzijn maken altijd de afweging of de dieren bij hun eigenaar kunnen blijven. Bij onder meer ernstige verwaarlozing en acuut gevaar worden de dieren in beslag genomen en wordt er naar een betere thuis gezocht zoals een zorgboerderij of een asiel. Af en toe krijgen de eigenaars een tweede kans. Daar worden dan wel strikte voorwaarden en een zeer strenge waarschuwing aan gekoppeld.

Geregeld komen zaken over dierenwelzijn voor op een zitting maar nog té weinig kunnen ze rekenen op publieke belangstelling. Gelet op Werelddierendag kiest het parket er nu voor om in één keer 11 zaken rond dierenwelzijn op één themazitting te brengen. Zo wil het parket het belang van Werelddierendag én dierenwelzijn benadrukken.

Dieren zijn volledig weerloos en hebben geen stem. Het is daarom belangrijk om dierenwelzijn en dossiers van dierenmishandeling of duidelijke verwaarlozing regelmatig onder de aandacht te brengen. Met de themazitting op 5 oktober willen we de bevolking duidelijk maken dat we als parket zwaar tillen aan zaken van dierenmishandeling en - verwaarlozing. Dieren verdienen altijd onze stem en vertegenwoordiging. Overtreders riskeren sinds 2022 ook zwaardere straffen. Boetes kunnen bijvoorbeeld oplopen tot EUR 800.000. Pittig maar jammer genoeg noodzakelijk in sommige gevallen. Carol Vercarre, waarnemend procureur des Konings, parket Halle-Vilvoorde           

THEMAZITTING

De themazitting behandelt 11 dossiers over onder meer paarden, slangen, honden en katten waarin 22 beklaagden zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. De dossiers gaan over feiten die tussen 2021 en 2023 plaatsvonden. De vaststellingen gebeurden nadat er meldingen kwamen van buren, voorbijgangers of wanneer de politie zelf controles uitvoerde. De politiecontroles vonden plaats bij onder meer een overlijden, het niet naleven van een elektronisch toezicht en bij een nazicht in een lompenbedrijf. In één dossier vond de politiecontrole plaats nadat de betrokkene eerder al veroordeeld was tot een levenslang verbod tot het houden van dieren, waarbij bij de nieuwe controle bleek dat hij toch terug een hond had.

De feiten in de 11 dossiers zijn van allerlei aard. In de meerderheid van de dossiers stelde men vast dat de aangetroffen dieren niet goed verzorgd werden of in erbarmelijke en onhygiënische leefomstandigheden verbleven, wat in sommige gevallen leidde tot het overlijden van de dieren in kwestie. In één dossier betrof het honden die verschillende keren waren uitgebroken en die daarbij schapen hadden aangevallen, maar die ook toevallige voorbijgangers hadden gebeten, waarna één slachtoffer zich moest laten verzorgen bij de spoeddiensten. Ook een zaak van sluikslachting komt aan bod.

STRAFMAAT

De strafmaat voor mensen die dieren mishandelen of verwaarlozen is sinds 2022 fors opgetrokken. Afhankelijk van de feiten riskeren overtreders boetes die kunnen oplopen tot EUR 800.000 en gevangenisstraffen tot 5 jaar. Voor de oudere feiten is nog de lagere strafmaat van toepassing, met boetes tot EUR 16.000 en gevangenisstraffen tot 6 maanden. Het parket kan bovendien aan de rechter vragen dat de rechtbank een tijdelijk of een levenslang verbod op het houden van dieren oplegt, of een sluiting voor maximum 3 jaar van de inrichting waar de feiten plaatsvonden (bv. een landbouwbedrijf). Het parket zal hier steeds afwegen wat de meest gepaste reactie is in elk concreet geval.

De zitting gaat door in de 25ste correctionele kamer van de Nederlandstalige rechtbank van Brussel, en start om 8u45.

 

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten

Ander Persberichten