Arrondissement

 

Het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen is één van de 12 gerechtelijke arrondissementen in België. Gerechtelijk behoort het arrondissement West-Vlaanderen tot het rechtsgebied van het Hof van Beroep te Gent (ressort), samen met het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen (afdelingen Dendermonde, Gent en Oudenaarde).

Het gerechtelijk arrondissement valt samen met de provincie West-Vlaanderen en telt ongeveer 1.200.000 inwoners en bestaat uit 64 steden en gemeenten.

De standplaatsen van de afdelingen van het Parket West-Vlaanderen bevinden zich te Brugge, Ieper, Kortrijk en Veurne, met daarnaast ook nog de centrumsteden Oostende en Roeselare.

Het gerechtelijk arrondissement wordt doorkruist door de autosnelwegen E17/A14, E40/A10, E403/A17 en A19 en wordt begrensd door de Noordzee met de territoriale wateren (toerisme, scheepvaart, zeevisserij, milieu, energie en transitmigranten) en door de buurlanden Frankrijk en Nederland (grensoverschrijdende criminaliteit). In het zuiden van het gerechtelijk arrondissement is er bovendien een grote invloed merkbaar van de Eurometropool (Rijsel-Kortrijk-Doornik).

Het gerechtelijk arrondissement telt 19 lokale politiezones (PZ), die elk één of meerdere gemeenten omvatten.

Daarnaast is de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) ook aanwezig op vier sites (één in elke afdeling). Tot slot beschikt het gerechtelijk arrondissement ook over een (antenne van de) Federale Spoorwegpolitie (SPC), een Federale Scheepvaartpolitie (SPN), een Federale Wegpolitie (WPR) en een Federale Luchthavenpolitie (LPA).

Meer informatie omtrent de federale politiediensten vindt u op hun website onder de rubriek diensten.