Onderzoek fraude mest

Parketten van de procureur des Konings Limburg

Geachte leden van de pers,

Gelieve kennis te nemen van onderstaand persbericht:

De afgelopen maanden voerden speurders van de federale politie Limburg een onderzoek naar mogelijke fraude met mest onder leiding van de onderzoeksrechter in Tongeren op vordering van het parket Limburg.

De mestfraude zou georganiseerd zijn door een Tongerse Biogascentrale “Biopower”.

Een biogascentrale vergist allerlei afvalproducten met als doel het opwekken van groene stroom. Door het vergistingsproces ontstaat er een restproduct, digestaat genoemd.  Dit digestaat kan dienen als meststof voor landbouwgewassen.  Het digestaat bevat echter ook onder andere stikstof en fosfor, hetgeen bij (over)bemesting schadelijk is voor het milieu. 

Het onderzoek heeft aangetoond dat er mogelijk manipulaties zijn gebeurd bij de periodieke officiële staalnames van het digestaat bij Biopower (en een zusterbedrijf in Geel) waardoor er aan overbemesting kon worden gedaan. 

Hierdoor zou Biopower enerzijds illegale financiële voordelen gegenereerd hebben en anderzijds haar eigen en aangevoerd digestaat onwettig hebben kunnen afvoeren.

Het onderzoek wordt verdergezet door de federale politie Limburg in overleg met de mestbank.

Parketten van de procureur des Konings Limburg

Ander Artikel