Persbericht Halle-Vilvoorde: Parket Halle-Vilvoorde zet in op veilige en betrouwbare taxidiensten in de regio

Tweede themazitting over taxi’s gaat door op 5 februari

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten
 • Na de eerste themazitting op 20 november 2023, houdt het parket Halle-Vilvoorde op maandag 5 februari een tweede themazitting over taxidiensten en de diensten van verhuur van voertuigen met chauffeur. Op de agenda staan, net als in november, 30 dossiers voor inbreuken van uiteenlopende aard. Komen aan bod: niet in het bezit zijn van een bestuurderspas of de pas niet kunnen voorleggen, de dienst uitvoeren in het gezelschap van andere personen en geen vervoersbewijs of dienstenstaat kunnen genereren.

  Op 20 november 2023 vond een eerste themazitting over taxidiensten[1] plaats. Van de 30 zaken die toen werden behandeld, zijn er nog een 5-tal dossiers waarin eerstdaags een vonnis wordt verwacht. In de overige dossiers werden de bestuurders veroordeeld tot een geldboete tussen EUR 400 en EUR 1.600 en de exploitanten met een geldboete van EUR 4.000, al dan niet met uitstel. Vier beklaagden werden vrijgesproken.

  Carol Vercarre, procureur des Konings van het parket Halle Vilvoorde: “Door het organiseren van twee themazittingen kort na elkaar willen we de taxisector in onze regio een duidelijk signaal geven. Enerzijds om de sectorale regelgeving punctueel na te leven. Anderzijds, en zeker even belangrijk, om altijd een veilige, kwaliteitsvolle en correcte service aan te bieden. Ook na deze tweede themazitting blijven onze politiediensten samen met het parket, al dan niet via gecoördineerde acties met andere partners, inzetten op een betrouwbare taxisector in de omgeving.”

  Dertig dossiers

  De themazitting op 5 februari behandelt 30 dossiers en gaan over feiten die hoofdzakelijk in 2023 plaatsvonden. De meest voorkomende inbreuken zijn:

  • De bestuurder is niet in het bezit van een bestuurderspas, of kan hem niet voorleggen
  • De vergunningskaarten werden niet op de correcte plaats in het voertuig aangebracht
  • Het voertuig is niet in nette staat of vertoont sporen van een ongeval
  • De bestuurder voert de dienst uit in het gezelschap van andere personen
  • De bestuurder creëert een overlastsituatie  
  • Medische schifting op het rijbewijs ontbreekt of is verstreken
  • Voertuig niet 6-maandelijks gekeurd
  • Er werd geen apparatuur in het voertuig geïnstalleerd waarmee de ritgegevens worden geregistreerd
  • De bestuurder is niet in staat om een vervoersbewijs of dienstenstaat te genereren
  • Voor Waalse/Brusselse vergunningshouders: het onwettig ronselen van klanten op het grondgebied van het Vlaamse Gewest

  Strafmaat

  Voor inbreuken op de geldende wetgeving riskeert men een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maanden en/of een geldboete tot maximum EUR 80.000. De rechter kan bovendien het voertuig waarmee het misdrijf werd gepleegd verbeurdverklaren.

  De zitting gaat door in de politierechtbank van Vilvoorde en start om 9u00.

  [1] Raadpleeg https://www.vlaanderen.be/taxi voor meer informatie over de verschillende types taxidiensten en de geldende wetgeving in Vlaanderen.

  Zes tips: Laat je niet verrassen als je een taxi neemt

 • Weet bij wie je instapt. Zijn er uiterlijke kenmerken waaraan je een betrouwbare taxi herkent?

  Je kan een vergunde taxi herkennen aan de nummerplaat. Deze taxi’s rijden met een TX- of een TL-kentekenplaat. Op de achterruit moet bovendien, steeds goed zichtbaar, een kaart aanwezig zijn waarop de geldigheidsduur van de vergunning kan worden afgelezen. De achterruit van de taxi mag niet geblindeerd zijn. Dat is strafbaar.

  Wat kost een taxirit? Kan je afdingen op de prijs?

  Je kan een prijsafspraak maken met de taxibestuurder of het taxibedrijf. In alle andere gevallen dienen de tarieven op een transparante manier kenbaar te worden gemaakt aan jou als kandidaat-klant. Dat gebeurt door middel van een tarievenkaart. Het model ervan is wettelijk bepaald. Let wel, de tarieven zijn vrij te bepalen door het taxibedrijf. Je taxirit in Vilvoorde kan dus goedkoper zijn dan in Halle.

  Moet de taxichauffeur de kortste weg nemen? Moet je dat uitdrukkelijk vragen?

  Tenzij jij een bepaalde weg wil nemen, dient de bestuurder altijd de snelste route te nemen. Dit is niet altijd de kortste weg.

  De taxi staat in de file. Moet je meer betalen?

  Op de tarievenkaart wordt de prijs per kilometer en de prijs per uur weergegeven alsook een indicatieve prijs op basis van deze elementen voor een rit van 10 km als die 15 minuten duurt. De prijs zal heel waarschijnlijk oplopen als de rit langer duurt tenzij er op voorhand een vaste prijs is afgesproken.

  Je deelt een taxi met drie collega’s. Moet je meer betalen?

  Het aantal vervoerde personen heeft geen invloed op de prijs als je allemaal op dezelfde plek uitstapt.

  Je hebt een klacht over je taxirit, waar kan je terecht?

  Op het einde van de rit krijg je een vervoersbewijs (op papier of digitaal). Op dit bewijs staat onder meer tot wie je je kan richten als je een klacht zou hebben.

Parketten van de procureur des Konings Halle Vilvoorde
Persberichten

Ander Persberichten