Parket Limburg - Uw mening telt

Heeft u na het raadplegen van deze website nog vragen, bedenkingen of suggesties m.b.t. onze werking, dan kunt u dat melden op het mailadres limburg.parket.dircom@just.fgov.be . Wij vernemen het graag!

Indien u een formele klacht wilt neerleggen tegen een magistraat of een medewerker van het Parket, dan kunt u zich schriftelijk wenden tot de procureur des Konings. Voor een klacht over de werking van het parket als geheel kunt u terecht bij de Hoge Raad voor de Justitie.

 

 

Publications from
Limburg