ALGEMEEN

Ik ondervind problemen met mijn minderjarige kinderen. Waar kan ik terecht voor ondersteuning/hulp?

U kunt terecht bij onderstaande instanties :

  • Centra voor Leerlingenbegeleiding – CLB
  • Kind en Gezin – K&G
  • Centra voor Algemeen Welzijnswerk – CAW
  • Jongeren Aanbod van het CAW – JAC
  • Ondersteuningscentrum Jeugdzorg – OCJ
  • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling – VK
  • Lokale politiediensten
  • een schrijven of een mail richten aan het parket – Sectie Jeugd

VOS : VERONTRUSTENDE OPVOEDINGSSITUATIE

Kan ik mijn VOS-dossier (VOS = Verontrustende OpvoedingsSituatie) op het Parket van de Procureur des Konings inzien?

U dient voorafgaandelijk een verzoek te richten aan het parket van de procureur des Konings waarin u om toelating tot inzage vraagt. Dit kan zowel schriftelijk, als per mail. Enkel wanneer u een antwoordbrief van het parket van de procureur des Konings met deze toelating ontvangt, kunt u het dossier komen inzien (na het maken van een afspraak !)

Kan ik een afschrift krijgen van mijn VOS-dossier (VOS = Verontrustende OpvoedingsSituatie)?

ALGEMEEN kan in een VOS-dossier enkel inzage bekomen worden.

In uitzonderlijke gevallen kan een afschrift van het dossier bekomen worden. In uw aanvraag dient u te motiveren waarom u een afschrift wenst. De procureur des Konings zal beslissen indien u een afschrift kan krijgen.

U heeft een brief ontvangen van het Parket van de Procureur des Konings omtrent een vastgestelde verontrustende opvoedingssituatie in uw gezin (kortweg: VOS) waarbij de zaak werd aangemeld bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg (OCJ). Wat betekent dit concreet?

Het parket werd via een politiedienst op de hoogte gebracht van een mogelijke verontrustende opvoedingssituatie in uw gezin en heeft de beslissing genomen om de zaak aan te melden bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg.

Het doel van het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is om op vrijwillige basis een gepaste oplossing te zoeken voor de eventuele verontrustende opvoedingssituatie van uw kinderen.

U kunt voor het verdere verloop best contact opnemen met het bevoegde Ondersteuningscentrum Jeugdzorg waarvan u de contactgegevens kunt terugvinden op de ontvangen brief. Bijkomende informatie is ook terug te vinden onder de rubriek “nuttige links”.

MOF: MISDRIJF OMSCHREVEN FEIT

Kan ik mijn MOF-dossier (MOF = als Misdrijf Omschreven Feit) op het Parket van de Procureur des Konings inzien?

U dient voorafgaandelijk een verzoek te richten aan het parket van de procureur des Konings waarin u om toelating tot inzage vraagt. Dit kan zowel schriftelijk, als per mail. Enkel wanneer u een antwoordbrief van het parket van de procureur des Konings met deze toelating ontvangt, kunt u het dossier komen inzien (na het maken van een afspraak !)

Kan ik een kopie bekomen van mijn MOF-dossier (MOF = als Misdrijf Omschreven Feit) ?

U dient voorafgaandelijk een verzoek te richten aan het parket van de procureur des Konings waarin u om toelating tot afschrift (kopie) vraagt.

Dit kan zowel schriftelijk als per mail.

Enkel wanneer u een antwoordbrief van het parket van de procureur des Konings met deze toelating tot afschrift (kopie) ontvangt, kunt u op de (correctionele) griffie van de Rechtbank van Eerste Aanleg West-Vlaanderen een aanvraag indienen. Bij de aanvraag dient u de ontvangen toelating te voegen. De kopie wordt uitsluitend afgeleverd voor de in de aanvraag aangehaalde doeleinden.

Ik heb een brief ontvangen waarin ik/mijn minderjarig kind een aanbod tot herstelbemiddeling krijgt.

Wat moet ik doen?

U dient contact op te nemen met de dienst die vermeld staat op uw brief. 
Dit kan één van volgende diensten zijn :

BAAB (= Bureau Alternatieve Afhandeling Brugge) 

Duinenabdijstraat 13 
8000 Brugge  
Tel  050/34.31.44  
baab@depatiovzw.be 

DIVAM (= Dienst Ieper-Veurne voor Alternatieve Maatregelen)

Poperingseweg 30
8900 Ieper
Tel  057/22.62.89
divam@votjeugdhulp.be 

COHESIE

Hendrik Consciencestraat 9
8500 Kortrijk
Tel  056/20.63.93
cohesie@cjgb.be 

Publications from
Flandre Occidentale