Omzendbrieven

Het College van procureurs-generaal vaardigt omzendbrieven uit die richtlijnen bevatten die verband houden met het strafrechtelijk beleid. Deze richtlijnen zijn bindend voor de procureurs-generaal bij de hoven van beroep, de federale procureur, en alle leden van het openbaar ministerie die onder hun toezicht en leiding staan.

Het College van het openbaar ministerie vaardigt omzendbrieven uit die richtlijnen bevatten die verband houden met het beheer van het openbaar ministerie. Deze richtlijnen zijn bindend voor de procureurs-generaal bij de hoven van beroep, de federale procureur, en alle leden van het openbaar ministerie die onder hun toezicht en leiding staan.

Een overzichtstabel met alle omzendbrieven vindt u hier. Voor inzage van omzendbrieven daterend van voor 2004 gelieve te mailen naar sdaomp-comm@just.fgov.be

 

Omzendbrieven van het College van procureurs-generaal 

Omzendbrieven College PG - 2023
COL.01/2023  

Vertrouwelijk

COL. 02/2023

09.02.2023

Oprichting van de “MOTEM’s” (multidisciplinaire onderzoeksteams) binnen het kader van de artikelen 338quater van het Wetboek van de inkomstenbelastingen en 63ter van het Wetboek van de BTW

COL. 03/2023 23.03.2023

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse zaken, de staatssecretaris voor Gendergelijkheid en het College van procureurs-generaal

Omzendbrieven College PG - 2022
COL.01/2022  

Vertrouwelijk

COL. 02/2022

21.02.2022

Vervanging van de ontbrekende akten van de burgerlijke stand met betrekking tot tijdens het Belgische koloniale bewind in Belgisch-Congo en in Ruanda-Urundi geboren metissen

 

12.07.2022
herziene versie

Vervanging van de ontbrekende akten van de burgerlijke stand met betrekking tot tijdens het Belgische koloniale bewind in Belgisch-Congo en in Ruanda-Urundi geboren metissen
 

28.12.2022
herziene versie

Vervanging van de ontbrekende akten van de burgerlijke stand met betrekking tot tijdens het Belgische koloniale bewind in Belgisch-Congo en in Ruanda-Urundi geboren metissen

COL. 03/2022

24.03.2022

Europees Openbaar Ministerie

COL. 04/2022 19.05.2022

De opsporing van vermiste personen

COL 05/2022

09.06.2022

Wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 maart 2022, met inwerkingtreding op 1 juni 2022

COL 06/2022 07.10.2022

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, de minister van de deelstaten en het College van procureurs-generaal. 1) De strafuitvoering van de vrijheidsstraffen van drie jaar of minder. 2) Vervroegde invrijheidstelling overbevolking

COL 07/2022

  Vertrouwelijk

COL 08/2022

11.07.2022 De wet van 4 februari 2020 tot wijziging van het wetboek van strafvordering wat het gebruik van de polygraaf betreft
COL 09/2022 11.07.2022

Addendum 6 aan de omzendbrief COL 08/2011 betreffende de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht – Het opnemen en/of afluisteren door de politie van het vertrouwelijk overleg tussen de verdachte en de advocaat

COL 10/2022  

Vertrouwelijk

COL 11/2022  

Vertrouwelijk

COL 12/2022  

Vertrouwelijk

COL 13/2022  

Vertrouwelijk

COL 14/2022

29.09.2022 Witwassen – Strafrechtelijk beleid en behandeling van dossiers
COL 15/2022 11.10.2022

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, de ministers van de deelstaten en het College van procureurs-generaal - Rechten van de slachtoffers in de strafuitvoering: vatting van de dienst slachtofferonthaal door het Openbaar Ministerie - Slachtofferfiche

COL 16/2022  

Vertrouwelijk

COL 17/2022  

Vertrouwelijk

     
Omzendbrieven College PG - 2021
     
COL.01/2021  29.01.2021

Verval van de strafvordering door uitvoering van maatregelen en de naleving van voorwaarden

COL. 02/2021  

Vertrouwelijk

COL. 03/2021

14.10.2021

Gemeenschappelijke omzendbrief over de audiovisuele opname van het verhoor van minderjarige en  kwetsbare meerderjarige slachtoffers of getuigen van misdrijven 

 

29.11.2022

Gemeenschappelijke omzendbrief over de audiovisuele opname van het verhoor van minderjarige en  kwetsbare meerderjarige slachtoffers of getuigen van misdrijven 

COL. 04/2021

 

Vertrouwelijk
COL.05/2021 15.09.2021

Ernstige ongevallen en incidenten met gerechtelijke gevolgen op de spoorwegen (uitgezonderd situaties die vallen onder een bijzonder nood en interventieplan)

COL. 06/2021  

Vertrouwelijk

COL.07/2021 01.12.2021

Omzendbrief van het College van Procureurs-generaal  over de toepassing van het principe van de wederzijdse erkenning op de geldelijke sancties

COL.08/2021

08.12.2021

Opsporing van voortvluchtigen en ontsnapte personen

COL 09/2021

  Uitbreiding van de procedure van onmiddellijke minnelijke schikking 

COL 10/2021

31.12.2021 Informatieverstrekking door het Openbaar Ministerie aan slachtoffers – modelbrieven
 
Omzendbrieven College PG - 2020
     
COL.01/2020  9.01.2020

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal over de onmiddellijke gerechtelijke reactie ingeval van een overlijden gelinkt aan een vermoede Virale Hemorragische Koorts (VHK) – virus (waaronder Ebola, Marburg en Lassa)

COL.02/2020 23.01.2020

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal over de vrijheidsbeneming, de mogelijkheden tot het betreden van de woning ter aanhouding van een verdachte, inverdenkinggestelde of veroordeelde persoon en de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of vrijheidsbeneming mag worden verricht

COL.03/2020 23.01.2020

Voorlopige richtlijnen inzake het gebruik van het informaticaplatform “I+Belgium”.

COL.04/2020 27.02.2020

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van  Justitie, de minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken en het College van procureurs-generaal inzake het opsporen van potentiële verbanden tussen feiten met seksueel en/of gewelddadig motief

COL. 05/2020  

Vertrouwelijk

COL. 06/2020 25.03.2020

Richtlijnen van het College van Procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke handhaving van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

 

7.04.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke handhaving van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door de ministeriële besluiten van 24 maart 2020 en 3 april 2020, en betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties

  6.05.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

19.05.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

25.05.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

05.06.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

  17.05.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

15.07.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

29.07.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

  10.08.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

27.08.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

1.10.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

9.10.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

(Bijlage)

 

22.10.2020
herzieze versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

05.11.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :
 

15.12.2020

herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

Bijlage

 

23.12.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

19.01.2021
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende:

Bijlage

 

02.02.2021
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende:

 

02.04.2021

herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

(Bijlage)

  26.04.2021
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

  16.06.2021
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

14.07.2021
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

5.11.2021
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke handhaving van het Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken

 

29.11.2021
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke handhaving van het Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, zoals gewijzigd door de Koninklijke besluiten van 19 november en 27 november 2021

 

07.12.2021
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke handhaving van het Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, zoals gewijzigd door de Koninklijke besluiten van 19 november, 27 november en 4 december 2021

(Bijlage)

COL. 07/2020 26.03.2020

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake de opschorting van de tenuitvoerleggingen van bepaalde veroordelingen tijdens de coronaviruscrisis COVID-19

COL. 07BIS/2020

05.11.2020

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake de opschorting van de tenuitvoerleggingen van bepaalde veroordelingen tijdens de coronaviruscrisis COVID-19

 

26.03.2021
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake de opschorting van de tenuitvoerleggingen van bepaalde veroordelingen tijdens de coronaviruscrisis COVID-19
 

26.03.2021
opheffing

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake de opschorting van de tenuitvoerleggingen van bepaalde veroordelingen tijdens de coronaviruscrisis COVID-19 - OPHEFFING
 

05.07.2021
herziening
van de opheffing

Richtlijnen  van het College van procureurs-generaal inzake de opschorting van de tenuitvoerleggingen van bepaalde veroordelingen tijdens de coronaviruscrisis COVID-19 – HERZIENING VAN DE EERDERE Opheffing MET AANGEPASTE richtlijnen inlopen achterstand 
COL 07TER/2020 15.02.2022 Richtlijnen  van het College van procureurs-generaal inzake de opschorting van de tenuitvoerleggingen van bepaalde veroordelingen tijdens de coronaviruscrisis COVID-19
COL. 08/2020 27.03.2020

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake de dagvaardingen in faillissement tijdens de crisis van het coronavirus COVID-19

 

24.09.2020
opheffing

Richtlijnen  van het College van procureurs-generaal inzake de dagvaardingen in faillissement tijdens de crisis van het coronavirus COVID-19 – OPHEFFING

COL. 09/2020 30.03.2020

Richtlijnen  van het College van procureurs-generaal inzake de internationale samenwerking in strafzaken tijdens de coronaviruscrisis COVID-19

 

22.06.2020
opheffing

Richtlijnen  van het College van procureurs-generaal inzake de internationale samenwerking in strafzaken tijdens de coronaviruscrisis COVID-19 - OPHEFFING
COL. 10/2020 02.04.2020

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake de strijd tegen de fake webshops en de fake news sites

COL. 11/2020 02.04.2020

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake de verlenging van de termijnen voorzien in de COL 8/2005 (herziene versie van 18.09.2014) inzake het ambtshalve politioneel onderzoek (A.P.O.) en het vereenvoudigd proces-verbaal (V.P.V.) tijdens de coronaviruscrisis COVID-19

COL. 12/2020 17.04.2020

Richtlijnen  van het College van procureurs-generaal inzake het wegverkeer tijdens de coronaviruscrisis COVID-19

 

15.05.2020
herziene versie

Richtlijnen  van het College van procureurs-generaal inzake het wegverkeer tijdens de coronaviruscrisis COVID-19

 

19.05.2020
opheffing

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake het wegverkeer tijdens de coronaviruscrisis COVID-19 – OPHEFFING
COL. 12BIS/2020 12.11.2020

Richtlijnen  van het College van procureurs-generaal inzake het wegverkeer tijdens de coronaviruscrisis COVID-19

 

15.01.2021
opheffing

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake het wegverkeer tijdens de coronaviruscrisis COVID-19 – OPHEFFING
COL. 13/2020 21.04.2020

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake de gedeeltelijke schorsing van de COL 13/2015 (richtlijnen met betrekking tot het advies van het openbaar ministerie in burgerrechtelijke materies krachtens de wet van 19 oktober 2015 tot wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen van Justitie, zoals herzien op 15 november 2018) tijdens de coronaviruscrisis COVID-19

COL. 14/2020 30.04.2020

Richtlijnen  van het College van procureurs-generaal inzake het K.B. nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse maatregelen inzake strafprocedure en strafuitvoering van straffen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID–19

COL. 15/2020 26.06.2020

Tool voor de risico-evaluatie - Omzendbrief betreffende de veralgemening van het gebruik door de politiediensten en de parketten van een tool voor de eerstelijnsrisico-evaluatie inzake partnergeweld

COL. 16/2020  

Vertrouwelijk

COL. 17/2020 9.11.2020

De toepassing van artikel 46bis/1 van het  Wetboek van Strafvordering

COL. 18/2020  

Vertrouwelijk

COL. 19/2020 13.11.2020

Gerechtelijke afhandeling van situaties waarbij geweld tegen militairen gepleegd werd, enerzijds, en van situaties waarbij militairen zelf geweld
gepleegd hebben met de dood of een ernstige aantasting op de fysieke integriteit tot gevolg, anderzijds

COL. 20/2020 3.12.2020

Veralgemening van het herbezoek door de politiediensten in situaties van partnergeweld tijdens de coronacrisis

COL. 21/2020 10.12.2020

Omzendbrief COL van het College van procureurs-generaal over de toepassing van het protocol van 22.05.2019 tussen het Openbaar Ministerie, de minister van Justitie en de bevoegde instanties van de Gemeenschappen tot regeling van de werkzaamheden van het centraal loket voor slachtoffers van terroristische aanslagen en grote rampen 

Bijlage

     
COL.01/2020  9.01.2020

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal over de onmiddellijke gerechtelijke reactie ingeval van een overlijden gelinkt aan een vermoede Virale Hemorragische Koorts (VHK) – virus (waaronder Ebola, Marburg en Lassa)

COL.02/2020 23.01.2020

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal over de vrijheidsbeneming, de mogelijkheden tot het betreden van de woning ter aanhouding van een verdachte, inverdenkinggestelde of veroordeelde persoon en de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of vrijheidsbeneming mag worden verricht

COL.03/2020 23.01.2020

Voorlopige richtlijnen inzake het gebruik van het informaticaplatform “I+Belgium”.

COL.04/2020 27.02.2020

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van  Justitie, de minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken en het College van procureurs-generaal inzake het opsporen van potentiële verbanden tussen feiten met seksueel en/of gewelddadig motief

COL. 05/2020  

Vertrouwelijk

COL. 06/2020 25.03.2020

Richtlijnen van het College van Procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke handhaving van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

 

7.04.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke handhaving van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, zoals gewijzigd door de ministeriële besluiten van 24 maart 2020 en 3 april 2020, en betreffende de toepassing van het koninklijk besluit van 6 april 2020 betreffende de bestrijding van de niet-naleving van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken door de invoering van gemeentelijke administratieve sancties

  6.05.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

19.05.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

25.05.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

05.06.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

  17.05.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

15.07.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

29.07.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

  10.08.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

27.08.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

1.10.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

9.10.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

(Bijlage)

 

22.10.2020
herzieze versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

05.11.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :
 

15.12.2020

herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

Bijlage

 

23.12.2020
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

19.01.2021
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende:

Bijlage

 

02.02.2021
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende:

 

02.04.2021

herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

(Bijlage)

  26.04.2021
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

  16.06.2021
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

14.07.2021
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende :

 

5.11.2021
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke handhaving van het Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken

 

29.11.2021
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke handhaving van het Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, zoals gewijzigd door de Koninklijke besluiten van 19 november en 27 november 2021

 

07.12.2021
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal betreffende de gerechtelijke handhaving van het Koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken, zoals gewijzigd door de Koninklijke besluiten van 19 november, 27 november en 4 december 2021

(Bijlage)

COL. 07/2020 26.03.2020

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake de opschorting van de tenuitvoerleggingen van bepaalde veroordelingen tijdens de coronaviruscrisis COVID-19

COL. 07BIS/2020

05.11.2020

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake de opschorting van de tenuitvoerleggingen van bepaalde veroordelingen tijdens de coronaviruscrisis COVID-19

 

26.03.2021
herziene versie

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake de opschorting van de tenuitvoerleggingen van bepaalde veroordelingen tijdens de coronaviruscrisis COVID-19
 

26.03.2021
opheffing

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake de opschorting van de tenuitvoerleggingen van bepaalde veroordelingen tijdens de coronaviruscrisis COVID-19 - OPHEFFING
 

05.07.2021
herziening
van de opheffing

Richtlijnen  van het College van procureurs-generaal inzake de opschorting van de tenuitvoerleggingen van bepaalde veroordelingen tijdens de coronaviruscrisis COVID-19 – HERZIENING VAN DE EERDERE Opheffing MET AANGEPASTE richtlijnen inlopen achterstand 
COL. 08/2020 27.03.2020

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake de dagvaardingen in faillissement tijdens de crisis van het coronavirus COVID-19

 

24.09.2020
opheffing

Richtlijnen  van het College van procureurs-generaal inzake de dagvaardingen in faillissement tijdens de crisis van het coronavirus COVID-19 – OPHEFFING

COL. 09/2020 30.03.2020

Richtlijnen  van het College van procureurs-generaal inzake de internationale samenwerking in strafzaken tijdens de coronaviruscrisis COVID-19

 

22.06.2020
opheffing

Richtlijnen  van het College van procureurs-generaal inzake de internationale samenwerking in strafzaken tijdens de coronaviruscrisis COVID-19 - OPHEFFING
COL. 10/2020 02.04.2020

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake de strijd tegen de fake webshops en de fake news sites

COL. 11/2020 02.04.2020

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake de verlenging van de termijnen voorzien in de COL 8/2005 (herziene versie van 18.09.2014) inzake het ambtshalve politioneel onderzoek (A.P.O.) en het vereenvoudigd proces-verbaal (V.P.V.) tijdens de coronaviruscrisis COVID-19

COL. 12/2020 17.04.2020

Richtlijnen  van het College van procureurs-generaal inzake het wegverkeer tijdens de coronaviruscrisis COVID-19

 

15.05.2020
herziene versie

Richtlijnen  van het College van procureurs-generaal inzake het wegverkeer tijdens de coronaviruscrisis COVID-19

 

19.05.2020
opheffing

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake het wegverkeer tijdens de coronaviruscrisis COVID-19 – OPHEFFING
COL. 12BIS/2020 12.11.2020

Richtlijnen  van het College van procureurs-generaal inzake het wegverkeer tijdens de coronaviruscrisis COVID-19

 

15.01.2021
opheffing

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake het wegverkeer tijdens de coronaviruscrisis COVID-19 – OPHEFFING
COL. 13/2020 21.04.2020

Richtlijnen van het College van procureurs-generaal inzake de gedeeltelijke schorsing van de COL 13/2015 (richtlijnen met betrekking tot het advies van het openbaar ministerie in burgerrechtelijke materies krachtens de wet van 19 oktober 2015 tot wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen van Justitie, zoals herzien op 15 november 2018) tijdens de coronaviruscrisis COVID-19

COL. 14/2020 30.04.2020

Richtlijnen  van het College van procureurs-generaal inzake het K.B. nr. 3 van 9 april 2020 houdende diverse maatregelen inzake strafprocedure en strafuitvoering van straffen in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID–19

COL. 15/2020 26.06.2020

Tool voor de risico-evaluatie - Omzendbrief betreffende de veralgemening van het gebruik door de politiediensten en de parketten van een tool voor de eerstelijnsrisico-evaluatie inzake partnergeweld

COL. 16/2020  

Vertrouwelijk

COL. 17/2020 9.11.2020

De toepassing van artikel 46bis/1 van het  Wetboek van Strafvordering

COL. 18/2020  

Vertrouwelijk

COL. 19/2020 13.11.2020

Gerechtelijke afhandeling van situaties waarbij geweld tegen militairen gepleegd werd, enerzijds, en van situaties waarbij militairen zelf geweld
gepleegd hebben met de dood of een ernstige aantasting op de fysieke integriteit tot gevolg, anderzijds

COL. 20/2020 3.12.2020

Veralgemening van het herbezoek door de politiediensten in situaties van partnergeweld tijdens de coronacrisis

COL. 21/2020 10.12.2020

Omzendbrief COL van het College van procureurs-generaal over de toepassing van het protocol van 22.05.2019 tussen het Openbaar Ministerie, de minister van Justitie en de bevoegde instanties van de Gemeenschappen tot regeling van de werkzaamheden van het centraal loket voor slachtoffers van terroristische aanslagen en grote rampen 

Bijlage

Omzendbrieven College PG - 2019
     
COL.01/2019 7.02.2019

De wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van passagiersgegevens (wet PNR) – Samenwerking tussen het Openbaar Ministerie en Passagiersinformatieeenheid (PIE) - Modellen van vordering

COL.02/2019 4.04.2019

Opsporings- en vervolgingsbeleid inzake kraken (wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed)

  20.02.2020
herziene versie

Opsporings- en vervolgingsbeleid inzake kraken (wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed)

 

08.06.2022
herziene versie

Opsporings- en vervolgingsbeleid inzake kraken (wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed)

COL.03/2019

 

Vertrouwelijk

COL.04/2019

30.04.2019

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal met de deelname van de Vlaams minister-president bevoegd inzake Justitie -Strafrechtelijke prioriteiten Vlaanderen

COL.05/2019

03.06.2019

Wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis via de wet van 5 mei 2019 houdende diverse bepalingen in strafzaken

COL. 06/2019 20.06.2019

Gemeenschappelijk omzendbrief van de minister van Justitie, de minister van landbouw en voedselveiligheid en het College van procureurs-generaal – Richtlijnen voor de informatie-uitwisseling tussen het openbaar ministerie en de nationale opsporingseenheid van het FAVV

COL. 08/2019 27.02.2020

Identiteitsfraude - Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van  Justitie, de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, de minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, de minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie, de minister van Digitale agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee en het College van procureurs-generaal

COL. 09/2019 24.10.2019

Het Vlaams decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht

 

13.02.2023
herziene versie

Het Vlaams decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht

Omzendbrieven College PG - 2018
     

COL.1/2018

04.01.2018

Richtlijn nieuwe interneringswet

 

22.11.2018
herziene versie

Nieuwe Interneringwet

 

13.06.2019
herziene versie

Internering
COL.2/2018 18.01.2018

"Flashrichtlijn" – Arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017 van het het Grondwettelijk Hof

COL.3/2018 01.02.2018

Richtlijn - Arrest nr. 148/2017 van 21 december 2017 van het grondwettelijk hof - verzoek tot interpretatief arrest

COL.4/2018 15.03.2018

Casusoverleg en beroepsgeheim

COL.5/2018

29.03.2018 Assisen
COL.6/2018 03.05.2018

Machtiging tot inzage van het strafdossier of tot verkrijgen van een afschrift ervan:
- De wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie
- De wet van 18 maart 2018 houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht

 

20.06.2019
herziene versie

Machtiging tot inzage van het strafdossier of tot verkrijgen van een afschrift ervan
 

16.01.2020
herziene versie

Machtiging tot inzage van het strafdossier of tot verkrijgen van een afschrift ervan
COL.7/2018 17.05.2018

De wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

COL.8/2018 25.05.2018

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en van het College van procureurs-generaal betreffende de richtlijnen tot harmonisatie van de toepassing van artikel 216bis van het wetboek van strafvordering inzake het verval van de strafvordering tegen betaling van een geldsom (de minnelijke schikking).

COL.9/2018 21.06.2018

Wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (BS 26 februari 2018) (Bijlagen)

 

14.03.2019
herziene versie

Wet van 4 februari 2018 houdende de opdrachten en samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (BS 26 februari 2018) (Herziene bijlagen)

COL.10/2018 28.06.2018

Voorwaarden die opgelegd kunnen worden aan personen die vervolgd of veroordeeld worden voor feiten van terrorisme of die gelinkt worden aan gewelddadig extremisme

COL.11/2018

16.08.2018

Addendum 2 aan de omzendbrief  COL 8/2011 betreffende de organisatie van recht op toegang tot een advocaat – situatie van de minderjarigen en de personen die ervan verdacht worden vóór de leeftijd van 18 jaar een als misdrijf omschreven feit gepleegd te hebben

COL.12/2018 11.10.2018

Omzendbrief van het College van procureurs-generaal betreffende de Verkiezingen - Afwezige voorzitters en bijzitters van stem- of stemopeningsbureaus - Vervolgingsbeleid

COL.13/2018  

Vetrouwelijk

COL.14/2018 13.12.2018

Diplomatieke en consulaire immuniteiten – vademecum en praktische handleiding voor het Openbaar Ministerie en de politie

 

Versie 24.06.2021

Diplomatieke en consulaire immuniteiten – vademecum en praktische handleiding voor het Openbaar Ministerie en de politie

COL.15/2018  

Vertrouwelijk

Omzendbrieven College PG - 2017
     

COL.1/2017

12.01.2017

Omzendbrief met betrekking tot de samenwerking met de Deposito- en Consignatiekas (DCK) in het kader van de procedure betreffende de invrijheidstelling op borgtocht

  Versie
23.11.2017
 

Omzendbrief met betrekking tot de samenwerking met de Deposito- en Consignatiekas (DCK) in het kader van de procedure betreffende de invrijheidstelling op borgtocht

COL.2/2017

09.02.2017

Transit via het parket-generaal van de verzoeken in burgerlijke materies afkomstig van de FOD Justitie

COL.3/2017

 23.02.2017

COL.4/2017

23.02.2017

Ministeriële omzendbrief betreffende de seksuele agressie set

COL.5/2017

27.04.2017

Invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zware vormen van mensensmokkel

COL.6/2017 27.04.2017

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en van het College van procureurs-generaal betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake eergerelateerd, vrouwelijke genital verminkingen, gedwongen huwelijken en wettelijke samenwoningen

COL.7/2017 24.08.2017

Afscherming van de identiteit van de leden van de politiedienst behorend tot de speciale eenheden of die onderzoek doen of interveniëren bij bijzondere zware misdrijven

COL.8/2017 24.08.2017

Addendum 4 aan de COL 07/2015 betreffende de internationale uitwisseling van DNA-gegevens – Groothertogdom Luxemburg

COL.9/2017 14.09.2017

het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake RANSOMWARE

COL.10/2017 28.11.2017

Gerechtelijke afhandeling van de gevallen waarin geweld werd gebruikt tegen de politiediensten en deze waarin de politiediensten zelf geweld gebruikten met de dood of een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit als gevolg

  24.11.2020

Gerechtelijke afhandeling van de gevallen waarin geweld werd gebruikt tegen de politiediensten en deze waarin de politiediensten zelf geweld gebruikten met de dood of een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit als gevolg

  05.12.2022

Gerechtelijke afhandeling van de gevallen waarin geweld werd gebruikt tegen de politiediensten en deze waarin de politiediensten zelf geweld gebruikten met de dood of een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit als gevolg

COL.11/2017

29.11.2017

Overgang van de arrestatietermijn van 24 naar 48 uur
Omzendbrieven College PG - 2016
 COL.1/2016  18.01.2016

Internationale politiesamenwerking met gerechtelijke finaliteit

COL.2/2016

17.02.2016

Richtlijn criminele zaken
COL.3/2016

 17.02.2016

COL.4/2016

17.02.2016

Conclusies in strafzaken
COL.5/2016 17.02.2016

Hoger beroep in strafzaken

   

Aangepast grievenformulier hoger beroep

COL.6/2016 10.03.2016

Voorafgaande erkenning van schuld

COL.7/2016

25.02.2016

De toegang (inzage) tot en het nemen van een afschrift van het dossier van de jeugdrechtbank

COL.8/2016 10.03.2016
 

Gevolgen van de wet van 5 februari 2016 tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie op de procedures voor de jeugdrechtbank

COL.9/2016

10.03.2016

Delegatie van bevoegdheden aan parketjuristen

COL.10/2016 10.03.2016

Onderzoeken met betrekking tot ernstige ongevallen en incidenten in de burgerluchtvaart door de gerechtelijke en politionele overheden en de veiligheidsonderzoekinstantie - Voorafgaand samenwerkingsakkoord

COL.11/2016 26.05.2016
 

Weigering van afgifte, intrekking en ongeldigverklaring van identiteitskaarten van Belgen die het voorwerp uitmaken van strafdossiers

COL.12/2016 26.05.2016

Weigering van afgifte en intrekking van reisdocumenten (paspoorten) van personen die het voorwerp uitmaken van strafdossiers

COL.13/2016 26.05.2016

Administratieve bevriezing van tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten met het oog op de strijd tegen de financiering van het terrorisme - nationale en international lijsten

COL.14/2016  

Vertrouwelijk

COL.15/2016 2.06.2016 

Vademecum met betrekking tot de interdisciplinaire tenlasteneming van niet begeleide minderjarigen (NBMV)

COL.16/2016 16.06.2016

Addendum 3 aan de COL 07/2015 betreffende de internationale uitwisseling van DNA-gegevens - DUITSLAND

COL.17/2016 23.06.2016

Het elektronisch toezicht als autonome straf

  Herziene versie 27.10.2016

Het elektronisch toezicht als autonome straf

 

Herziene versie 18.10.2018

Het elektronisch toezocht als autonome straf
COL.18/2016 23.06.2016

Invoering van de probatie als autonome straf

COL.19/2016 15.07.2016

Betekening van verstekbeslissingen met onmiddellijke aanhouding

COL.20/2016  

Vertrouwelijk

COL.21/2016  

Vertrouwelijk

COL.22/2016 8.12.2016

Gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters

Omzendbrieven College PG - 2015
 
COL.1/2015
 
 
 
 
Vertrouwelijk
 
COL.2/2015 22.01.2015

Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie, de Minister van Financiën, de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken en het College van Procureurs-generaal betreffende de efficiëntere inning van de geldstraffen

COL.3/2015 12.03.2015
 
COL.4/2015 26.03.2015

Strafuitvoeringsonderzoek – Modellenverzameling. Addendum aan de COL 14/2014 van het College van Procureurs-generaal betreffende de wetten van 11 februari 2014 houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (SUO-wet)

  07.12.2018
Herziene versie

De SUO-wetten van 11 februari 2014 werden enerzijds louter juridisch-technisch (bv. door de potpourriwet IV) en anderzijds meer fundamenteel op verschillende vlakken aangepast door de wet van 18 maart 2018 (“SUO-reparatiewet”).  

Door deze wet heeft de wetgever de SUO-wetgeving in overeenstemming gebracht met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, dat op 17 december 2015 drie bepalingen van de SUO-wetten vernietigde:  

(1)          Het feit dat er geen rechtsmiddel openstaat tegen de beslissing van de SUO-magistraat om de inzage van het SUO-dossier niet toe te staan (artikel 464/1, § 5, derde lid, laatste zin, Sv.);

(2)          de verplichting van de veroordeelde en van derden te kwader trouw om mee te werken aan een zoeking in het informaticasysteem (artikel 464/24 §§ 2 en 3);

(3)          de mogelijkheid tot uitvoeren van observaties als specifieke uitvoeringshandeling van de SUO (art. 464/27 Sv.).

De herziene versies van de omzendbrieven COL 14/2014 en 04/2015 werden aan deze nieuwe wetten aangepast.

  27.06.2019
Herziene versie
Strafuitvoeringsonderzoek – modellenverzameling – addendum aan de COL 14/2014
 

12.07.2021
Herziene versie

Strafuitvoeringsonderzoek – modellenverzameling – addendum aan de COL 14/2014
COL.5/2015 02.04.2015

Machtiging van politieagenten en politieambtenaren voor de onmiddellijke inning van een geldsom

 

27.04.2017 
Herziene versie

Machtiging van de bevoegde ambtenaren voor de onmiddellijke inning van een geldsom
COL.6/2015 18.05.2015

Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal – Internationale samenwerking in strafzaken – Europese Unie – Eurojust

COL.7/2015 25.06.2015

Internationale uitwisseling van DNA-gegevens

COL.8/2015 25.06.2015

Het begrip “diefstal gewapenderhand” en de politionele en gerechtelijke reactie op het vlak van diefstallen gewapenderhand in het kader van de zware en/of georganiseerde criminaliteit

COL.9/2015 09.07.2015

Signalering – Nationale signaleringen in het kader van de Salduz-wetgeving

 

02.02.2017
Herziene versie

Signalering – Nationale signaleringen in het kader van de Salduz-wetgeving

COL.10/2015  

Vertrouwelijk

COL.11/2015 01.10.2015

Publieke omkoping, private omkoping, knevelarij, belangenneming en verduistering door een persoon die een openbaar ambt uitoefent: strafrechtelijk beleid, dossierbehandeling en wettelijk kader

COL.12/2015 19.11.2015

Tenlasteleggingscodes inzake ECOFIN en CORRUPTIE: aanpassing tot de registratie van dossiers

COL.13/2015 10.12.2015

Richtlijnen met betrekking tot het advies van het openbaar ministerie in burgerrechtelijke materies krachtens de wet van 19 oktober 2015 tot wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen van Justitie

  15.11.2018
Herziene versie

Richtlijnen met betrekking tot het advies van het openbaar ministerie in burgerrechtelijke materies krachtens de wet van 19 oktober 2015 tot wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen van Justitie

 

08.12.2022
Herziene versie

Richtlijnen met betrekking tot het advies van het openbaar ministerie in burgerrechtelijke materies krachtens de wet van 19 oktober 2015 tot wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen van Justitie
COL.14/2015 22.12.2015

Vastlegging van de verplichting voor het parket om de federale centrale autoriteit voor adoptie van de FOD Justitie in te lichten over de inleiding van een procedure voor de familierechtbank tot totstandkoming van een internationale of interne adoptie van een minderjarige

COL.15/2015 21.12.2015

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende de vaststelling, de registratie en het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale verdovende middelen

  18.06.2018
Herziene versie

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende de vaststelling, de registratie en het vervolgingsbeleid inzake het bezit van en de detailhandel in illegale verdovende middelen

Omzendbrieven College PG - 2014
     

COL.1/2014

09.01.2014

Uitstel tot 1 januari 2016 van de uiterste datum van inwerkingtreding van de bepalingen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en mogelijkheden van beschermingsmaatregelen na de leeftijd van 18 jaar

COL.2/2014

09.01.2014

De voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht

COL.3/2014

 

Vertrouwelijk

COL.4/2014

10.02.2014

Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal – Europese Unie – Toepassing van  het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen in strafzaken – Tenuitvoerlegging van beslissingen tot inbeslagneming, verbeurdverklaring en geldelijke sancties.

COL.5/2014 29.03.2014

Informatieverplichting inzake bemiddeling – artikelen 553, 554, 555 van het Wetboek van strafvordering; Scharnierprocedure tussen bemiddeling in strafzaken krachtens artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering en herstelbemiddeling

COL.6/2014  

Vertrouwelijk

COL.7/2014

 

Vertrouwelijk

COL.8/2014 29.04.2014

Mededelingen van vervolgingen en veroordelingen van ambtenaren

 

Herziene versie 11.01.2018

Mededeling van opsporingsonderzoeken, vervolgingen en veroordelingen van ambtenaren en personen die taken van openbaar belang waarnemen.
  Herziene versie 09.01.2020

Mededeling van opsporingsonderzoeken, vervolgingen en veroordelingen van ambtenaren, en personen die taken van openbaar belang waarnemen of die functies uitoefenen die doorgaans een gezagsrelatie met minderjarigen of kwetsbare personen impliceren

 

Herziene versie 30.06.2022

Mededeling van opsporingsonderzoeken, vervolgingen en veroordelingen van ambtenaren, en personen die taken van openbaar belang waarnemen of die functies uitoefenen die doorgaans een gezagsrelatie met minderjarigen of kwetsbare personen impliceren

 

Herziene versie 30.03.2023

Mededeling van opsporingsonderzoeken, vervolgingen en veroordelingen van ambtenaren, en personen die taken van openbaar belang waarnemen of die functies uitoefenen die doorgaans een gezagsrelatie met minderjarigen of kwetsbare personen impliceren

COL.9/2014

16.05.2014

Addendum 1 aan de omzendbrief COL 8/2011 betreffende de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht – Modellen

COL.10/2014 22.05.2014

Wet houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (I) ; Wet houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (II)

COL.11/2014 22.05.2014

Het gebruik van het videoconferentiesysteem van het federaal parket

COL.12/2014 22.05.2014

Ministeriële richtlijn - Opsporing van vermiste personen (aangepast versie van 26/04/2014)

COL.13/2014  

Vertrouwelijk

COL.14/2014 2.06.2014

Wetten van 11 februari 2014 houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (SUO-wet)

  07.12.2018
Herziene versie

De SUO-wetten van 11 februari 2014 werden enerzijds louter juridisch-technisch (bv. door de potpourriwet IV) en anderzijds meer fundamenteel op verschillende vlakken aangepast door de wet van 18 maart 2018 (“SUO-reparatiewet”).  

Door deze wet heeft de wetgever de SUO-wetgeving in overeenstemming gebracht met de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof, dat op 17 december 2015 drie bepalingen van de SUO-wetten vernietigde:  

(1)          Het feit dat er geen rechtsmiddel openstaat tegen de beslissing van de SUO-magistraat om de inzage van het SUO-dossier niet toe te staan (artikel 464/1, § 5, derde lid, laatste zin, Sv.);

(2)          de verplichting van de veroordeelde en van derden te kwader trouw om mee te werken aan een zoeking in het informaticasysteem (artikel 464/24 §§ 2 en 3);

(3)          de mogelijkheid tot uitvoeren van observaties als specifieke uitvoeringshandeling van de SUO (art. 464/27 Sv.).

De herziene versies van de omzendbrieven COL 14/2014 en 04/2015 werden aan deze nieuwe wetten aangepast.

 

27.06.2019
Herziene versie

Wetten van 11 februari 2014 houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (SUO-wet)
 

24.10.2019
Herziene versie

Wetten van 11 februari 2014 houdende diverse maatregelen ter verbetering van de invordering van de vermogensstraffen en de gerechtskosten in strafzaken (SUO-wet)
COL.15/2014 26.06.2014 

De toepassing, door de inspectiediensten en de ad-hoc ambtenaren, van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering, inzonderheid art. 47bis Sv. en de bepalingen betreffende de toegang tot een advocaat.

  2.06.2016
herziene versie

De toepassing, door de inspectiediensten en de ad-hoc ambtenaren, van de bepalingen van het Wetboek van Strafvordering, inzonderheid art. 47bis Sv. en de bepalingen betreffende de toegang tot een advocaat.

COL.16/2014 26.06.2014

Wet van 12 maart 1998 (B.S. van 2 april 1998) tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek - Addendum VI aan omzendbrief COL 12/98 van het College van Procureurs-generaal – Redenen van seponering artikel 28quater, eerste lid Wetboek van Strafvordering en andere richtinggevende beslissingen

  6.10.2016
herziene versie

Wet van 12 maart 1998 (B.S. van 2 april 1998) tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek - Addendum VI aan omzendbrief COL 12/98 van het College van Procureurs-generaal – Redenen van seponering artikel 28quater, eerste lid Wetboek van Strafvordering en andere richtinggevende beslissingen

COL.17/2014 17.07.2014

Ter beschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank

COL.18/2014 19.08.2014

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op vonnissen en probatiebeginselen met het oog op het toezicht op de probatievoorwaarden en de alternatieve straffen

COL.19/2014 15.09.2014

Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie - wijziging van de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel

COL.20/2014 4.09.2014

Vernietiging van in beslag genomen goederen - Strafrechtelijk kortgeding (art.28 novies Sv.)

Omzendbrieven College PG - 2013
     

COL.1/2013

15.01.2013

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Binnenlandse Zaken, de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende de bestrijding van valsmunterij (van de euro)

COL.2/2013

15.01.2013

Addendum aan de gemeenschappelijke omzendbrief COL 9/2008 van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal inzake de verbindingsmagistraat: gemeenschappelijke omzendbrief m.b.t. de samenwerkingsmodaliteiten tussen de verbindingsmagistraten en de verbindingsofficieren.

COL.3/2013

 22.02.2013

COL.4/2013

22.02.2013

Bevel tot betalen – Wet van 22 april 2012 tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968

  25.06.2020
herziene versie

Bevel tot betalen – Titel V, Hoofdstuk II/1 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968

 

02.11.2020
herziene versie

Bevel tot betalen – Titel V, Hoofdstuk II/1 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968
  20.05.2021
herziene versie
Bevel tot betalen – Titel V, Hoofdstuk II/1 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968
COL.5/2013 13.03.2013

ADDENDUM V COL 12/1998 – De wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, inzonderheid: - TITEL VI – Machtiging tot inzage van het strafdossier of tot verkrijgen van een afschrift ervan - Bijlagen: 2 modellen

COL.6/2013 13.03.2013

De wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, inzonderheid: WIJZIGINGEN AAN DE WET VAN 20 JULI 1990 BETREFFENDE DE VOORLOPIGE HECHTENIS

COL.7/2013

13.03.2013

De wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, inzonderheid:TITEL VIII Wijziging van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie

COL.8/2013 13.03.2013

De wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende Justitie, inzonderheid: TITEL VII Wijziging van het Wetboek van strafvordering
Wijziging van de artikelen 88bis en 90ter – Bevoegdheid van het openbaar ministerie bij heterdaad

COL.9/2013

13.03.2013

Richtlijn inzake de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht – ADDENDUM V

COL.10/2013 27.03.2013

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal – Europese Unie – Wederzijdse rechtshulp in strafzaken – voorkomen van jurisdictiegeschillen

COL.11/2013
 
07.06.2013
 

Uitvoering van straffen en maatregelen - Informatie-uitwisseling met betrekking tot:
- de opvolging van personen in vrijheid mits naleving van voorwaarden,
- de procedure voor de opsporing van de veroordeelde of geïnterneerde personen die voortvluchtig of ontsnapt zijn

COL.12/2013  

Vertrouwelijk

COL.13/2013 17.06.2013

Omzendbrief betreffende het opsporings- en vervolgingsbeleid inzake discriminatie en haatmisdrijven (met inbegrip van discriminaties op grond van het geslacht).

COL.14/2013 20.06.2013

Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (B.S. van 3 december 1999), zoals gewijzigd door de twee wetten van 10 januari 2010 (B.S. van 1 februari 2010)

COL.15/2013 20.06.2013 

Niet-verzekering – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Opsporing – Melding – Politiediensten

COL.16/2013  

Vertrouwelijk

COL.17/2013  

Vertrouwelijk

COL.18/2013 28.11.2013

Ministeriële omzendbrief inzake de verplaatsingskosten voor dienstreizen naar het buitenland in het kader van internationale samenwerking in strafzaken

COL.19/2013 07.11.2013

Misdrijf:
- Artikel 405quater, gewijzigd door de wet van 14 januari 2013 tot wijziging van artikel 405quater van het Strafwetboek en artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden.1
- Artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 gewijzigd door voornoemde wet.

COL.20/2013  

Vertrouwelijk

COL.21/2013 19.12.2013

DNA: Identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken

 

Herziene versie 08.06.17

DNA: Identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken
 

Herziene versie 29.03.2019

DNA: Identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken - update addendum IV contactpersonen

 

Herziene versie 15.03.2023

DNA: Identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken
COL.22/2013 19.12.2013

Omzendbrief betreffende de raadpleging van de archieven van de opgeheven militaire rechtscolleges

Omzendbrieven College PG - 2012
     

COL.1/2012

19.01.2012

Geldboeten – Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboeten – Artikelen 2 en 3 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen inzake justitie (II) B.S. 30.12.2011 ed. 4.

COL.2/2012

15.03.2012

Het gebruik op Belgisch grondgebied van Duitse tijdelijke nummerplaten “Kurzzeitkennzeichen”)

 

 

 opgeheven
4/05/2017
Opheffingsbericht
COL.3/2012

18.04.2012

 

21.02.2022

herziene versie

Voorrecht van rechtsmacht 
COL.4/2012

 

(technische COL)

COL.5/2012 24.05.2012

Gebruik ingescande documenten – handtekening – stuiting van de verjaring – standpunt van het College van procureurs-generaal

COL.6/2012  

Vertrouwelijk

COL.7/2012

21.06.2012

Burgerlijke procedures m.b.t. de uitoefening van het ouderlijk gezag, de huisvesting van minderjarige kinderen of de uitoefening van het omgangsrecht – Rapporten van de door de justitiehuizen uitgevoerde sociale onderzoeken – Aflevering van afschriften aan de partijen

COL.8/2012 21.06.2012

Het alcoholslot

  05.11.2020

Het alcoholslot

Bijlage

COL.9/2012

 

Vertrouwelijk

COL.10/2012  

Vertrouwelijk

COL.11/2012
 
22.10.2012
 

Wet van 20 september 2012 (B.S. 22 oktober 2012) tot instelling van het “una via”-principe in de vervolgingen van overtredingen van de fiscale wetgeving en tot verhoging van de fiscale penale boetes

COL.12/2012

22.10.2012

 

Strafrechtelijk beleid op het gebied van het sociaal strafrecht

 

 

Herziene versie 28.12.2021

 

Strafrechtelijk beleid op het gebied van het sociaal strafrecht
COL.13/2012 22.10.2012

Beheer in beslag genomen gelden door het COIV - opheffing beslag - overdracht naar de Deposito- en Consignatiekas

COL.14/2012  

Vertrouwelijk

COL.15/2012 05.11.2012

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal inzake de toepassing van lid 2 van artikel 30 van het Strafwetboek m.b.t. de toerekening van de duur van de voorlopige plaatsing in een gesloten opvoedingsafdeling op de duur van de vrijheidsberovende straffen die uitgesproken worden na een uithandengeving door de jeugdrechtbank 

COL.16/2012 12.11.2012

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van justitie en van het College van procureursgeneraal bij de hoven van beroep betreffende het slachtofferonthaal op parketten en rechtbanken

COL.17/2012 12.11.2012

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en het College van procureurs-generaal inzake het respectvol omgaan met de overledene, de mededeling van zijn overlijden, het waardig afscheid nemen en de schoonmaak van de plaats van de feiten, in geval van tussenkomst door de gerechtelijke overheden

 

02.05.2022

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken en het College van procureurs-generaal inzake het respectvol omgaan met de overledene, de mededeling van zijn overlijden, het waardig afscheid nemen en de schoonmaak van de plaats van de feiten, in geval van tussenkomst door de gerechtelijke overheden

COL.18/2012 20.12.2012

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, van de minister van Binnenlandse zaken en van het College van procureurs-generaal betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld

 

05.03.2020
herziene versie

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, de minister van Binnenlandse Zaken, de communautaire ministers bevoegd voor de justitiehuizen en het College van Procureurs-generaal betreffende het tijdelijk huisverbod ingeval van huiselijk geweld

COL.19/2012 20.12.2012

Teruggave van in beslag genomen medische dossiers

   

 

Omzendbrieven College PG - 2011

 

COL.1/2011  

Vertrouwelijk

COL.2/2011

 

Vertrouwelijk

COL.3/2011

29.04.2011

Territoriale bevoegdheid en territoriale doorverwijzing van de jeugdrechtbank

COL.4/2011

 

Vertrouwelijk

COL.5/2011

25.05.2011

Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR): - Regels die ingeval van een huiszoeking nageleefd moeten worden; - Toegang tot het strafdossier; - Kennisgeving van de strafrechtelijke vervolging

COL.6/2011  

Vertrouwelijk

COL.7/2011  

Vertrouwelijk

COL.8/2011

23.09.2011

Richtlijn inzake de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht

 

Herziene versie 13.06.2013

Richtlijn inzake de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht
 

Herziene versie 24.11.2016

Richtlijn inzake het recht op toegang tot een advocaat (bijlage)
 

Herziene versie 29.11.2017

Richtlijn inzake het recht op toegang tot een advocaat
  Herziene versie 18.10.2018 Richtlijn inzake het recht op toegang tot een advocaat
COL.9/2011 23.09.2011

Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende Europol – Europol Informatie Systeem – Analysebestanden – Afschaffing van omzendbrief COL 7/2006

COL.10/2011

19.10.2011

Addendum 1 aan de omzendbrief COL 8/2011 betreffende de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht – Modellen

  Herziene versie 13.06.2013

Addendum 1 aan de omzendbrief COL 8/2011 betreffende de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht – Modellen

  Herziene versie 24.11.2016 

Addendum 1 aan de omzendbrief COL 8/2011 betreffende de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht – Modellen

COL. 11/2011 23.11.2011

Vrijheidsbeneming en mogelijkheden tot het betreden van de private woning ter aanhouding van een verdachte, in verdenking gestelde of veroordeelde persoon - Standpunt van het College van procureurs-generaal   (Bijlage)

COL.12/2011
 
23.11.2011
 

Addendum 2 aan omzendbrief COL 8/2011 betreffende de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht – Situatie van de minderjarigen en de personen die ervan verdacht worden vóór de leeftijd van 18 jaar een als misdrijf omschreven feit gepleegd te hebben

COL.13/2011 29.11.2011

Addendum 3 aan omzendbrief COL 8/2011 betreffende de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht – Permanentiedienst van de balie voor gearresteerde verdachten – Legitimatiekaart.

  Herziene versie 13.06.2013

Addendum 3 aan omzendbrief (COL 8/2011) betreffende de organisatie van de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor binnen het kader van het Belgisch strafprocesrecht – Permanentiedienst van de balie voor gearresteerde verdachten – Legitimatiekaart.

COL.14/2011 15.12.2011

Wet van 12 maart 1998 (B.S. van 2 april 1998) tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek.
Addendum 4 aan omzendbrief COL 12/98 van het College van Procureurs-generaal – Redenen van seponering artikel 28quater, eerste lid Wetboek van Strafvordering.

Omzendbrieven College PG - 2010
       
COL.1/2010 08.01.2010

Gerechtsdeurwaarders - Advies van het openbaar ministerie over de kandidaturen

 

COL.2/2010

09.02.2010

Omzendbrief inzake de analyse van amfetaminemonsters met het oog op de registratie en de vergelijking ervan in de Europese databank

 
COL.3/2010

09.02.2010

Notitienummer P.V.’s van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de F.O.D. Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

 
COL.4/2010

22.04.2010

 
COL. 5/2010

22.04.2010

Richtlijn inzake het overbrengen van een gearresteerde persoon van een arrondissement naar een ander

 
COL. 6/2010 29.04.2010

Wet van 21 december 2009 tot hervorming van het Hof van Assisen (WHA) (B.S. 11 januari 2010). De wet van 11 februari 2010 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (B.S. 17 februari 2010)

 
  Herziene versie 28.11.2013

Wet van 21 december 2009 tot hervorming van het Hof van Assisen (WHA) (B.S. 11 januari 2010). De wet van 11 februari 2010 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis (B.S. 17 februari 2010)

 
COL.7/2010 04.05.2010

Voorlopige richtlijnen inzake de bijstand van een advocaat bij het eerste politionele verhoor van een verdachte gelet op de recente rechtspraak van het EHRM

 
COL.8/2010

11.05.2010

Internationale overbrenging van gevonniste personen naar België. Toepassing van de Overbrengingswet : het verhoor van de naar België overgebrachte en in het buitenland gevonniste personen – de aanpassingsprocedure in het kader van de tenuitvoerlegging van de buitenlandse straf of maatregel – varia

 
COL.9/2010 18.05.2010

Interpretatie van de artikelen 26§3 en 34 van de wet betreffende de voorlopige hechtenis

 
COL.10/2010

18.05.2010

Artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

 
COL.11/2010 18.05.2010

Wet van 12 maart 1998 (B.S. van 2 april 1998) tot verbetering van de strafrechtspleging in het stadium van het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek. Addendum 3 aan omzendbrief COL 12/98 van het College van Procureurs-generaal – kennisgeving van de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling die werden geveld met toepassing van de artikelen 28sexies, 28octies, 61ter, 61quater, 61quinquies of 61sexies van het Wetboek van Strafvordering

 
COL.12/2010 18.05.2010

Richtlijn inzake de strijd tegen de gerechtelijke achterstand, de beheersing en bewaking van het gerechtelijk onderzoek en de doorlooptijden. Bijlage : Draaiboek + formulieren

 
COL.13/2010 08.06.2010

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie, de staatssecretaris belast met het migratie- en asielbeleid en et College van procureurs-generaal betreffende de gegevensstromen tussen het openbaar ministerie en de Dienst Vreemdelingenzaken

 
COL.14/2010 12.07.2010

Betekening, dagvaarding, kennisgeving – Betekening in strafzaken

 
COL.15/2010 14.07.2010

Addendum bij de COL 7/2010 betreffende de bijstand van een advocaat bij het eerste politionele verhoor van een verdachte gelet op de recente rechtspraak van het EHRM – toelichting bij punt II.3 en II.4 en bijlage

 
COL.16/2010 17.09.2010

Omzendbrief inzake de invoering van een gemeenschappelijke huisstijl van het openbaar ministerie

 
COL.17/2010 17.09.2010

Introductie van een contextveld "sekten" voor de geïnformatiseerde codering van de strafdossiers, met het oog op identificatie van het fenomeen

 
COL. 18/2010 17.09.2010

Strafrechtelijk beleid – strafrechtspleging – snelle reactie op stadscriminaliteit. - artikel 216quater Wetboek van Strafvordering : oproeping bij proces-verbaal; - artikel 645 Wetboek van Strafvordering

 
COL.19/2010 29.09.2010

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-, opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden – Sturen onder invloed van drugs

 
  Herziene versie 03.11.2014

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-, opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden – Sturen onder invloed van drugs

 
  Herziene versie 27.04.2017

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-, opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden – Sturen onder invloed van drugs

 
  Herziene versie 27.06.2019

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-, opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden – Sturen onder invloed van drugs

 
COL.20/2010 04.10.2010

Drieledige gerechtelijke identificatie – Herwerking van het voorblad van de oorspronkelijke processen-verbaal

 
  Herziene versie 19.10.2012

Drieledige gerechtelijke identificatie – Herwerking van het voorblad van de oorspronkelijke processen-verbaal

 
  Herziene versie 16.10.2014

Drieledige gerechtelijke identificatie – Herwerking van het voorblad van de oorspronkelijke processen-verbaal

 
COL.21/2010 25.11.2010

Internationale samenwerking in strafzaken - inventarisatie van de problematische internationale rogatoire commissies

 
COL.22/2010 23.12.2010

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal betreffende de aanvullende kosten verbonden aan de nieuwe wijze van betekening in strafzaken en aangaande de toezending van stukken aan de gerechtsdeurwaarders

 
COL.23/2010 31.12.2010

Omzendbrief betreffende de wijzigingen die door de wet van 28 april 2010 houdende diverse bepalingen werden aangebracht aan de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten (B.S. van 10 mei 2010)

 
Omzendbrieven College PG - 2009
 
COL.1/2009   Vertrouwelijk
COL.2/2009

19.02.2009

Omzendbrief inzake de toepassing van de wet van 15 mei 2007 betreffende de bestraffing van namaak en piraterij van intellectuele-eigendomsrechten (B.S. 18.07.2007)

     
COL.3/2009

 

Vertrouwelijk

COL.4/2009

 

Vertrouwelijk

COL.5/2009 27.04.2009

Gebruik van eenvormige attesten van klachtneerlegging, richtlijnen inzake de overhandiging van deze attesten door de politiediensten en wijziging van de COL 8/2005 (A.P.O. / V.P.V.)

 

Herziene versie 22.06.2010

Gebruik van eenvormige attesten van klachtneerlegging, richtlijnen inzake de overhandiging van deze attesten door de politiediensten en wijziging van de COL 8/2005 (A.P.O. / V.P.V.)

 

Herziene versie 20.12.2012

Richtlijnen m.b.t.: 1° de attesten van klachtneerlegging; 2° de registratie van de verklaringen van benadeelde persoon

 

Herziene versie
13.11.2014

Richtlijnen m.b.t.: 1° de attesten van klachtneerlegging 2° de registratie van de verklaringen van benadeelde persoon

  Herziene versie
24.06.2021
Richtlijnen m.b.t.: 1° de attesten van klachtneerlegging 2° de registratie van de verklaringen van benadeelde persoon (bijlagen)
COL.6/2009  

Vertrouwelijk

COL.7/2009 18.06.2009

Verkeersrecht - verkeersongevallen met louter stoffelijke schade

COL.8/2009

18.06.2009

Wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens

COL.9/2009 18.06.2009

Addendum aan de gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal 5/2002 betreffende het federaal parket - modaliteiten van samenwerking tussen het federaal parket en de centrale directies van de algemene rirectie van de gerechtelijke politie van het federaal politie

COL.10/2009

01.10.2009

Schjinhuwelijken

COL.11/2009 22.10.2009

Ex Post wetsevaluatie: de wet van 25 april 2007 tot oprichting van een Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie; - Ex Ante wetsevaluatie: invulling van de proactieve samenwerking van het Openbaar Ministerie ten aanzien van andere staatsmachten; - Fiche wetsevaluatie

COL.12/2009 12.11.2009

Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid - Wet tot regeling van het beroep van privé-detective - Advies- en Informatieverstrekking door de gerechtelijke autoriteiten

COL. 13/2009 17.12.2009

Mededeling aan de dienst vreemdelingen van informatie m.b.t. het bestaan en de oriëntering van gerechtelijke dossiers

COL. 14/2009 17.12.2009

Telecommunicatierichtlijn inzake het opsorings- en vervolgingsbeleid betreffende inbreuken op medewerkingsverplichtingen vervat in artikelen 46bis §2, 88bis §2 en 90quater &2 van het wetboek van strafvordering

Omzendbrieven College PG - 2008
       
 

COL.1/2008

 

Vertrouwelijk

  COL.2/2008

25.02.2008

Informatiseringshuishouding van het openbaar ministerie - informatisering van de gegevensstromen - omptranet

  COL.3/2008

26.02.2008

Gewelddaden t.a.v. personen die bekleed zijn met een openbaar ambt of mandaat of die een taak van openbare dienst of algemeen belang waarnemen en in contact komen met het publiek (wet van 20 december 2006 tot wijziging van het strafwetboek)

    Herziene versie 15.03.2012

Gewelddaden t.a.v. personen die bekleed zijn met een openbaar ambt of mandaat of die een taak van openbare dienst of algemeen belang waarnemen en in contact komen met het publiek (wet van 20 december 2006 tot wijziging van het Strafwetboek, die gewijzigd werd door de wet van 8 maart 2010 met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid)

    Herziene versie 18.09.2014 

Gewelddaden t.a.v. personen die bekleed zijn met een openbaar ambt of mandaat of die een taak van openbare dienst of algemeen belang waarnemen en in contact komen met het publiek (wet van 20 december 2006 tot wijziging van het Strafwetboek, die gewijzigd werd door de wet van 8 maart 2010 met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid en door de wet van 27 december 2012 houdende diverse bepalingen betreffende justitie (I))

  COL.4/2008

10/03/2008

  COL.5/2008 18.06.2008

Richtlijn inzake kennisgeving van zijn rechten aan een al dan niet in het rijk of in het buitenland in hechtenis verkerende bij verstek veroordeelde persoon

    Herziene versie 17/09/2010

Richtlijn inzake kennisgeving van zijn rechten aan een al dan niet in het rijk of in het buitenland in hechtenis verkerende bij verstek veroordeelde persoon

    Herziene versie 02.02.2017
 
Richtlijn inzake kennisgeving van zijn rechten aan een al dan niet in het rijk of in het buitenland in hechtenis verkerende bij verstek veroordeelde persoon
   

Herziene versie 19.10.2017

Richtlijn inzake kennisgeving van zijn rechten aan een al dan niet in het Rijk of in het buitenland in hechtenis verkerende bij verstek veroordeelde persoon

Bijlage in het Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Arabisch, Turks, Albanees, Roemeens, Russisch

   

Herziene versie 23.12.2022

Richtlijn inzake kennisgeving van zijn rechten aan een al dan niet in het Rijk of in het buitenland in hechtenis verkerende bij verstek veroordeelde persoon
  COL.6/2008 23.06.2008

Sociale inlichtingen- en opsporingsdienst

  COL.7/2008  

Vertrouwelijk

  COL.8/2008

7.11.2008

Omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel

  COL.9/2008 7.11.2008

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Jusitite en het College van procureurs-generaal inzake de verbindingsmagistraat

Omzendbrieven College PG - 2007
     

COL.1/2007

17.01.2007

Mensenhandel – Ministeriële richtlijn inzake het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel

COL.2/2007

 

Vertrouwelijk

COL.3/2007

18.01.2007

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal inzake het strafrechtelijk beleid van de auditoraten

COL.4/2007

02/02/2007

 

Herziene versie 22.12.2022

Wegverkeer bij het leger
COL.5/2007 14.03.2007

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal betreffende de toepassing van het  beginsel van de wederzijdse erkenning van rechtelijke beslissingen in strafzaken - tenuitvoerlegging van beslissingen tot inbeslagneming

COL.6/2007 27.03.2007

Strafuitvoeringsrechtbanken

  Herziene versie 07.11.2008 Strafuitvoeringsrechtbanken
COL.7/2007  

Vertrouwelijk

COL.8/2007

01.07.2007

Functiebeschrijving van de parketcriminologen aangeworven bij de afdelingen "jeugd en gezin"

COL.9/2008  

Vertrouwelijk

COL.10/2007 01.07.2007

Audiovisuele opname van het verhoor

COL.11/2007

27.08.2007

Het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende de inbreuken op de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten, gepleegd door bestuurders die sinds minder dan twee jaar houder zijn van een rijbewijs B - "jonge bestuurders"

  Herziene versie 28.05.2008

Het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende de inbreuken op de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten, gepleegd door bestuurders die sinds minder dan twee jaar houder zijn van een rijbewijs B - "jonge bestuurders"

COL.12/2007

22.11.2007

Strafprocesrecht – Heropening van de rechtspleging in strafzaken

COL.13/2007

10.12.2007

K.B. 27 april 2007 houdende algemeen regelement op de gerechtskosten in strafzaken

COL.14/2007  

Vertrouwelijk

Omzendbrieven College PG - 2006
     
COL.1/2006 10.02.2006

Gemeentelijke administratieve sancties

 

Herziene versie 22.11.2007

Gemeentelijke administratieve sancties

 

Herziene versie 30.01.2014

Gemeentelijke administratieve sancties

COL.2/2006

24.02.2006

Kansspelen - clandestiene inrichtingen

COL.3/2006

01.03.2006

COL.4/2006 01.03.2006

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld

 

 

 herziene versie
12.10.2015

Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van procureurs-generaal betreffende het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld 

COL.5/2006 20.03.2006

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal betreffende de internationale rechtshulp in strafzaken - addendum

COL.6/2006 21.03.2006

Racisme en xenofobie

COL.7/2006 23.03.2006

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal betreffende de voeding van het Europol Information Systeem (EIS).

COL.8/2006 31.03.2006

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-, opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende het sturen onder invloed van alcohol, in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat onder meer ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen, alsook betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden – sturen onder invloed van alcohol – drugs

  Herziene versie 16.10.2007

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-, opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende het sturen onder invloed van alcohol, in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat onder meer ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen, alsook betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden – sturen onder invloed van alcohol – drugs

  Herziene versie 29.09.2010

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-, opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende het sturen onder invloed van alcohol, in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat onder meer ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen, alsook betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden – sturen onder invloed van alcohol – drugs

  Herziene versie 28.05.2013

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-, opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende het sturen onder invloed van alcohol, in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat onder meer ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen, alsook betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden – sturen onder invloed van alcohol – drugs

  Herziene versie 03.11.2014

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-, opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende het sturen onder invloed van alcohol, in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat onder meer ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen, alsook betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden – sturen onder invloed van alcohol – drugs

 

Herziene versie 15/06/2017

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-, opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende het sturen onder invloed van alcohol, in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat onder meer ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen, alsook betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden – sturen onder invloed van alcohol – drugs

  Herziene versie 28.03.2018 

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-, opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende het sturen onder invloed van alcohol, in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat onder meer ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen, alsook betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden – sturen onder invloed van alcohol – drugs

  Herziene versie 25.05.2023

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-, opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende het sturen onder invloed van alcohol, in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat onder meer ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen, alsook betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden – sturen onder invloed van alcohol – drugs

COL.9/2006 31.03.2006

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig strafrechtelijk beleid inzake onmiddellijke intrekking van het rijbewijs

  Herziene versie 29.09.2010

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig strafrechtelijk beleid inzake onmiddellijke intrekking van het rijbewijs

  Herziene versie 1.07.2014

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig strafrechtelijk beleid inzake onmiddellijke intrekking van het rijbewijs

  Herziene versie 25.05.2023

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig strafrechtelijk beleid inzake onmiddellijke intrekking van het rijbewijs

COL.10/2006 31.03.2006

Uniforme tarifering van geldsommen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen - wegverkeer - uniforme tarifering van de minneijke schikkingen

  Herziene versie 27.08.2007

Uniforme tarifering van geldsommen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen - wegverkeer - uniforme tarifering van de minneijke schikkingen

  Herziene versie 28.05.2008

Uniforme tarifering van geldsommen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen - wegverkeer - uniforme tarifering van de minneijke schikkingen

  Herziene versie 16.05.2013

Uniforme tarifering van geldsommen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen - wegverkeer - uniforme tarifering van de minneijke schikkingen

 

 

 Herziene versie 11/05/2017

Uniforme tarifering van geldsommen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen - wegverkeer - uniforme tarifering van de minneijke schikkingen

  Herziene versie 18.12.2020

Uniforme tarifering van geldsommen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen - wegverkeer - uniforme tarifering van de minneijke schikkingen (Bijlage)

  Herziene versie 16.06.2021

Uniforme tarifering van geldsommen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen - wegverkeer - uniforme tarifering van de minneijke schikkingen (Bijlage)

  Herziene versie 25.05.2023

Uniforme tarifering van geldsommen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen - wegverkeer - uniforme tarifering van de minneijke schikkingen 

COL.11/2006 31.03.2006

Strafrechtelijk beleid inzake de opsporing van snekheidsovertredingen en de richting te geven aan de vervolging ervan - snelheid

  Herziene versie 27.08.2007

Strafrechtelijk beleid inzake de opsporing van snekheidsovertredingen en de richting te geven aan de vervolging ervan - snelheid

  Herziene versie 28.05.2008 

Strafrechtelijk beleid inzake de opsporing van snekheidsovertredingen en de richting te geven aan de vervolging ervan - snelheid

  Herziene versie 28.05.2013 

Strafrechtelijk beleid inzake de opsporing van snekheidsovertredingen en de richting te geven aan de vervolging ervan - snelheid

  Herziene versie 3.11.2014

Strafrechtelijk beleid inzake de opsporing van snekheidsovertredingen en de richting te geven aan de vervolging ervan - snelheid

  Herziene versie 24.08.2017

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en van het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig beleid inzake inningen van een geldsom en het toezicht op, de vaststelling van en de opsporing van snelheidsovertredingen en de richting te geven aan de vervolging ervan

  Herziene versie 16.03.2018

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en van het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig beleid inzake inningen van een geldsom en het toezicht op, de vaststelling van en de opsporing van snelheidsovertredingen en de richting te geven aan de vervolging ervan.

COL.12/2006  

Vertrouwelijk

COL.13/2006  

Vertrouwelijk

COL.14/2006

26.06.2006

Strijd tegen de homofobe daden

COL.15/2006 26.06.2006

Parlementaire onschendbaarheid - vervolging van parlementsleden - artikel 59 van de grondwet – COL 6/97 – tweede addendum

COL.16/2006 6.09.2006

Vaststellings- en vervolgingsbeleid inzake verkeersmisdrijven gepleegd door bestuurders van prioritaire voertuigen en voertuigen in opdracht

  Herziene versie 19.10.2017

Vaststellings- en vervolgingsbeleid inzake verkeersmisdrijven gepleegd door bestuurders van prioritaire voertuigen en voertuigen in opdracht

  Herziene versie 21.01.2021 Vaststellings- en vervolgingsbeleid inzake verkeersmisdrijven gepleegd door bestuurders van prioritaire voertuigen en voertuigen in opdracht
COL.17/2006  

Vertrouwelijk

COL.18/2006

  Vertrouwelijk

COL.17/2006

  Vertrouwelijk
Omzendbrieven College PG - 2005
     

COL.1/2005

24.01.2005

Ondersteuningscel BTW-fraude

COL.2/2005

01.02.2005

Gemeenschappelijke richtlijn van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal omtrent de vaststelling, registratie en vervolging van inbreuken inzake het bezit van cannabis

COL.3/2005

 

Vertrouwelijk

COL.4/2005

 

Vertrouwelijk

COL.5/2005 10.02.2005

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal betreffende de internationale rechtshulp in strafzaken

COL.6/2005 20.05.2005

Gemeenschappelijke administratieve sancties

COL.7/2007 13.06.2005

Addendum aan de omzendbrief nr. COL 16/2013 betreffende de ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht of enig ander internationaal misdrijf - wetswijziging - arresten arbitragehof

COL.8/2005

01.07.2005

Het ambtshalve politioneel onderzoek (A.P.O.) en het vereenvoudigd proces-verbaal (V.P.V.)

 

Herziene versie 15.03.2007

Het ambtshalve politioneel onderzoek (A.P.O.) en het vereenvoudigd proces-verbaal (V.P.V.)
 

Herziene versie 27.04.2009

Het ambtshalve politioneel onderzoek (A.P.O.) en het vereenvoudigd proces-verbaal (V.P.V.)
 

Herziene versie 29.04.2011

Het ambtshalve politioneel onderzoek (A.P.O.) en het vereenvoudigd proces-verbaal (V.P.V.)
 

Herziene versie 9.02.2012

Het ambtshalve politioneel onderzoek (A.P.O.) en het vereenvoudigd proces-verbaal (V.P.V.)
 

Herziene versie 18.09.2014

Het ambtshalve politioneel onderzoek (A.P.O.) en het vereenvoudigd proces-verbaal (V.P.V.)
COL.9/2005  

Vertrouwelijk

COL.10/2005 15.09.2005

Ministeriële richtlijn betreffende de seksuele aggressie set (S.A.S.)

 

08.02.2017

opgeheven door COL 4/2017
COL.11/2005

 

Vertrouwelijk

COL.12/2005

 

Vertrouwelijk

COL.13/2005

09.11.2017

Uitwisseling van informatie tussen de parketten en de auditoraten en de sociale inspectiediensten

COL.14/2005 21.11.2005

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal betreffende de internationale rechtshulp in strafzaken - COl 5/2005 - Addendum

COL.15/2005 28.12.2005

Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van procureurs-generaal betreffende de E.U.-bijeenkomst inzake de wederzijdse rechshulp in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese unie

Omzendbrieven College PG - 2004
     

COL.1/2004

05.01.2004

Afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede het behoud ervan in oorlogstijd - wetten van 10 april 2003

COL.2/2004

 

Vertrouwelijk

COL.3/2004

27.02.2004

Uniforme tarifering van geldsommen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen - Wegverkeer

COL.4/2004

27.02.2004

COL.5/2004 27.02.2004

Ministeriële richtlijn houdende een eenvormig strafrechtelijk beleid inzake onmiddellijke intrekking van het rijbewijs

COL.6/2004 01.03.2004

Bescherming van bedreigde personaliteiten, overheidsfunctionarissen en privé-personen

COL.7/2004 02.04.2004

Centraal orgaan voor de inbeslagneming en de verbeurdverklaring (COIV) - voorlopige en pratkische richtlijnen

COL.8/2004

09.04.2004

Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (B.S. 3 december 1999)

  Herziene versie 12.10.2004

Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (B.S. 3 december 1999) - Corrigendum

  Herziene versie 10.07.2004

Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (B.S. 3 december 1999)

COL.9/2004

22.04.2004

Strafrechtelijk beleid inzake de opsporing van snelheidsovertredingen en de richting te geven aan de vervolging ervan - snelheid

COL.10/2004

30.04.2004

Opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel - aanapssing van de richtlijn van de minister van Justitie (COL 12/99)

COL.11/2004

 

Vertrouwelijk
COL.12/2004

 

Vertrouwelijk
COL.13/2004

06.07.2004

Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd door de wet van 10 maart 2003

COL.14/2004  

Vertrouwelijk

COL.15/2004

08.11.2004

Internationale samenwerking in strafzaken - Eurojust

COL.16/2004  

Vertrouwelijk

 

Omzendbrieven van het College van het openbaar ministerie 

Omzendbrieven College OM - 2023

COL OMP 01/2023

 

 

COL OMP 02/2023 03.04.2023

Communicatie - Tijdelijk verbod op het gebruik van de TikTok applicatie

COL 03/2023

25.05.2023

Beheer : BPM & OMPILOT

Omzendbrieven College OM - 2022

COL OMP. 01/2022

 

28.02.2022

 

Het governance-beleid en de gedragsregels voor het gebruik van MS Teams binnen het Openbaar Ministerie. 

 

COL OMP 02/2022

 

07.07.2022

 

Parket voor de verkeersveiligheid

 

Omzendbrieven College OM - 2021

COL OMP. 01/2021

 

12.07.2021

 

Uniforme registratie SUO

 

 

COL OMP. 02/2021

 

12.07.2021

 

Registratierichtlijn: strafuitvoeringsonderzoeken : Addendum 1 aan omzendbrief nr. 04/2020 van het College van het openbaar ministerie - validatie van de vademecums voor de uniforme codering van gegevens in het MACH-applicatie – Vademecum MaCH Deel I betreffende coderingsrichtlijnen voor strafzaken

 

 

COL OMP 03/2021

 

 

 

09.12.2021

 

 

 

Rationalisering van de neerlegging ter correctionele griffie van voorwerpen afkomstig van een gerechtelijke inbeslagname en een efficiënter beheer van de instroom en de uitstroom.

bijlagen NL

bijlagen FR

 

 
 

Herziene versie 06.10.2022

bijlagen 3 en 4  
Omzendbrieven College OM - 2020

COL OMP. 01/2020

20.02.2020

Richtlijnen van het College van het Openbaar Ministerie over de opschorting van de archivering van persoonsgegevens verwerkt in de ANG voor doeleinden van gerechtelijke politie

 

 

COL OMP. 02/2020

13.03.2020

Interne omzendbrief: Dwingende richtlijnen van het College van het Openbaar Ministerie in het kader van de problematiek van het coronavirus

 

 
  18.03.2020 Addendum 1    
 

09.04.2020

 

Addendum 2

 

   
COL OMP. 03/2020

08.05.2020

Interne omzendbrief met betrekking tot het beheer van het Openbaar Ministerie in het kader van de aan het coronavirus gerelateerde crisis.

 

 
  03.09.2020 Herziene versie    
  09.10.2020 Herziene versie    
  22.10.2020 Herziene versie    
  05.11.2020 Herziene versie    
  30.11.2020 Herziene versie    
  02.02.2021 Herziene versie    
  26.04.2021 Herziene versie    
  16.06.2021 Herziene versie    
  09.09.2021 Herziene versie    
  01.10.2021 Herziene versie    
  04.11.2021 Herziene versie    
  29.11.2021 Herziene versie    
  06.12.2021 Herziene versie    
  13.01.2022 Herziene versie    
  24.02.2022 Herziene versie    
  17.03.2022

Herziene versie

   

COL OMP. 04/2020

14.08.2020

Validatie van de vademecums voor de uniforme codering van gegevens in het MaCH-applicatie - Vademecum MaCH Deel I betreffende coderingsrichtlijnen voor strafzaken  

 

 
 

01.09.2022

Herziene versie

   
 

02.02.2023

Herziene versie

   
Omzendbrieven College OM - 2019
COL OMP.01/2019 17.01.2019 Omzendbrief die de communicatie van het openbaar ministerie met de pers organiseert

 

 
         
Omzendbrieven College OM - 2018
COL OMP.01/2018 28.06.2018 Toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag (interne organisatie)

 

       
Omzendbrieven College OM - 2017

COL OMP 1/2017

19.10.2017

Delegatie van bevoegdheden aan parketjuristen

     
Omzendbrieven College OM - 2016

COL OMP 1/2016

24.11.2016 Omzendbrief inzake de implementatie van de gevalideerde kritische correctionele werkprocessen (eerste aanleg)