Anoniem meldpunt plantages, labo's dumpings

Het Openbaar Ministerie, de politiediensten en de gouverneur van de provincie Antwerpen werkten samen om een anoniem meldpunt in het leven te roepen in de gezamenlijke strijd tegen illegale drugsproductie en de schadelijke gevolgen ervan:

 

www.drugsplantageontdekt.be

 

 

Illegale drugsproductie kan erg gevaarlijke situaties en overlast veroorzaken. Dat stellen we helaas ook in de provincie Antwerpen steeds vaker vast. Zo kan er bijvoorbeeld brand ontstaan in een woonwijk door een cannabisplantage, een explosie in een drugslab. Wandelaars of spelende kinderen  kunnen tijdens een boswandeling stoten op chemisch afval. De gevolgen kunnen ernstig zijn, zowel voor toevallige voorbijgangers, hulpverleners als voor de directe omgeving en het milieu.

 

De cijfers van de voorbije jaren voor provincie Antwerpen zijn zorgwekkend. In  2020 werden 138 plantages (40.770 planten) en 9 drugslabo’s opgerold.  Op nog eens 12 andere plaatsen vonden speurders materiaal voor de opbouw van één drugslabo en één opslagplaats voor chemicaliën. Op minstens 13 plaatsen werd bovendien chemisch materiaal werd gedumpt.

 

In 2021 ontdekte de politie 88 plantages (20.971 planten) en
11 drugslabo’s.  Op 5 locaties werd materiaal voor de opbouw van een labo gevonden, één opslagplaats voor chemicaliën. Op 8 plaatsen moest chemisch afval opgeruimd worden.

 

Vorige week nog legde een hevige brand in een loods in Bornem een cannabisplantage bloot.  In maart werd een woonwijk in Kapellen opgeschrikt door luide knallen, gevolgd door een uitslaande brand. Nadat de brandweer er uiteindelijk - in gevaarlijke omstandigheden - de brand onder controle kreeg, ontdekte de politie er een labo waar synthetische drugs werd geproduceerd.  In de zomer van 2015 liepen enkele kinderen brandwonden op toen ze door een plas met giftige stoffen fietsten in het Limburgse Zutendaal. Ook toen was de  dumping van chemisch afval uit een drugslabo de oorzaak.

 

Om de strijd tegen illegale drugsproductie op te voeren lanceren het Openbaar Ministerie, de politie en gouverneur Cathy Berx nu een anoniem meldpunt.  Op de website www.drugsplantageontdekt.be  vinden bezoekers alle informatie over verdachte elementen rond cannabisplantages, labo's en het dumpen en lozen van chemisch afval. Wie deze verdachte elementen of situaties opmerkt kan er volledig anoniem melding van maken via een online formulier.

 

Alle betrokken partners hechten bovendien het grootste belang aan het voorkomen van drugsgebruik en -verslaving. Op de website staan daarom ook linken naar organisaties die werken aan preventie en drughulpverlening.

 

Gouverneur Cathy Berx:  “De voorbije jaren werd onze provincie steeds vaker geconfronteerd met de gevaren van illegale drugsproductie en de criminaliteit die daarmee gepaard gaat. Ik ben het Openbaar Ministerie en Dirco Jean-Claude Gunst van de Federale Politie in Antwerpen dan ook bijzonder dankbaar voor dit waardevolle initiatief. Helaas is het ook erg nodig. De risico’s op het vlak van veiligheid, gezondheid en onze leefomgeving zijn gewoon té groot. Dat is niet anders voor risico’s die het gevolg zijn van  drugsgebruik en drugsverslaving. Ik steunde dit project daarom ook financieel met middelen uit het Multidisciplinair En Innovatief Veiligheidsfonds Antwerpen (MEIVA). Met dit fonds dragen we bij aan goede, multidisciplinaire veiligheidsprojecten in provincie AntwerpenOmdat ook de veiligheid van de medewerkers van brandweer, politie en de medische hulpverleners evenals die van de brede bevolking en onze leefomgeving op het spel staan verdient dit project alle steun. Wie illegale plantages en labo’s meldt, draagt bij aan ieders veiligheid”.

Procureur des Konings Franky De Keyzer: "Dit meldpunt is gegroeid uit een sterke nood aan informatie vanuit het terrein zelf. Uit onze onderzoeken en onze beeldvorming op de dag van vandaag weten we dat er een groot dark number moet bestaan van plantages en labo's. En dus ook van een nietsontziend crimineel netwerk dat streeft naar geldgewin op de kap van onze maatschappij. Helaas zijn deze fenomenen geen ver-van-mijn bedshow. We zien ze op alle mogelijke locatie binnen de provincie.

 

De website is zo opgebouwd dat we mensen handvaten aanreiken over wat verdachte elementen zouden kunnen zijn en dat mensen heel gemakkelijk en anoniem informatie kunnen aangeven."

 

Bestuurlijk directeur van de coördinatie en steundirectie (CSD) bij de Belgische federale politie te Antwerpen Jean-Claude Gunst Ik richt me graag rechtstreeks tot elke burger. Een veilige en zorgzame samenleving, daar zorgen we samen voor. We doen dus graag een beroep op jou om ons te helpen bij de aanpak van de drugsproductie. Jouw melding is belangrijk en kan het verschil maken. We garanderen jouw anonimiteit”.

Publications from
Anvers