In het project SAMEN gaat het Openbaar Ministerie Antwerpen met verschillende lokale ketenpartners en met de steun van de Vlaamse regering de leefbaarheid en veiligheid in afgebakende zorgbuurten verbeteren. Het opzet is om met extra begeleiding strafbare feiten te voorkomen, maar ook om  tegelijkertijd in te zetten om met een lik-op-stukbeleid bij strafbare feiten meteen op te treden. SAMEN staat voor Snel, Alternatief, Maatwerk, Efficiënt en Nabij.

Het project bestaat uit een pre-gerechtelijk en een gerechtelijk luik. Vertrekkend vanuit een goede beeldvorming, zorgen we ervoor dat preventie en vervolging in de zorgbuurt nauw op elkaar aansluiten en hun aanpak op elkaar afstemmen. Door de kennis en ervaring vanuit verschillende disciplines en diensten samen te brengen, kunnen we sneller en efficiënter optreden. Het doel is het verbeteren van de lokale veiligheid en leefbaarheid, dit met een duurzame en effectieve aanpak van de daders, en een herstelgerichte oplossing voor de slachtoffers.

Tijdens het preventieve luik wordt getracht om te voorkomen dat jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar verglijden naar een criminele levensstijl. Dat kan door met alle betrokken partners jongvolwassenen te coachen en in te spelen op bepaalde risicofactoren zoals werkloosheid en een gebrek aan opleiding of omkadering. In duidelijke afgebakende zones en wijken werken jeugdwerkers, VDAB, maatschappelijke assistenten en andere partners zeer concreet samen om onmiddellijk begeleiding en hulpverlening met een individueel plan van aanpak te voorzien.

Op gerechtelijk niveau zal crimineel gedrag, los van de leeftijd, een snelle, duurzame en effectieve reactie krijgen.  Afhankelijk van de aard van het misdrijf streven we naar een snelle afhandeling en dit hetzij binnen de termijn van de wet op de voorlopige hechtenis (48 uur), hetzij binnen maximum een termijn van 2 maanden. Mogelijke afhandelingswijzen zijn: voorleiding voor een onderzoeksrechter, snelle dagvaarding voor een klassieke correctionele kamer, snelle dagvaarding richting een opvolgingskamer, Bemiddeling en Maatregelen via het justitiehuis, sepot onder voorwaarden.Daarnaast willen we ook maximaal inzetten op het herstellen van schade bij slachtoffers. PZ Mechelen-Willebroek heeft daarom het SAMEN-team in het leven geroepen, die ook zal instaan voor de schaderegeling, zodat benadeelden zo snel mogelijk vergoed worden door de dader. Het parket heeft SAMEN-magistraten aangeduid die via een videolink met de politiezone onmiddellijk de nodige beslissingen kunnen nemen.

Het pilootproject start in Mechelen, maar wordt wetenschappelijk gemonitord om later te kunnen opschalen naar andere politiezones of zorgbuurten in de provincie Antwerpen.

 

Publications from
Antwerpen